مجازات زودرس قطع رحم
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْروزى امير مؤمنان على عليه السلام، خطبه مىخواند در ضمن آن، فرمود:اعوذ بالله من الذنوب التى تعجل الفنا«پناه مىبرم به خداوند، از گناهانى كه موجب زودرسى هلاكت خواهند شد.»عبدالله بن كواء (منافق سركش) گفت: «اى امير مؤمنان! آيا گناهانى كه موجب مكافات زودرس است، وجود دارد؟»امام على: آرى، واى بر تو، و آن گناه «قطع رحم» (بريدن پيوند خويشاوندى) است، چه بسا خاندانى هستند، با اينكه از حق دورند، ولى بر اثر همكارى و خدمت به همديگر، به گرد هم آيند، و همين كار موجب مىشود كه خداوند به آنها روزى مىرساند، و چه بسا افراد پرهيزكارى كه تفرقه و درگيرى افراد خاندانشان، قطع رحم بينشان، موجب شود كه خداوند آنها را از روزى و رحمتش، محروم سازد.(اصول کافی)