سه حق مسلمان بر همديگر
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْعبدالاعلى مىگويد: بعضى از شاگردان و شيعيان امام صادق عليه السلام در ضمن نامه اى، از آن حضرت چند سؤال كردند، و به من گفتند: از امام صادق عليه السلام درباره «حق مسلمان بر برادر مسلمانش» سؤال كنم، به حضور امام صادق عليه السلام رفتم و پرسيدم:«حق مسلمان بر برادرش مسلمانش چيست؟»آن حضرت، پاسخ مرا نداد، هنگامى كه به حضورش براى خدا حافظى رفتم، عرض كردم: «از شما سؤالى نمودم، ولى جواب مرا نداديد؟»فرمود: ترس آن داشتم كه با عدم رعايت آن حقوق، كفران بورزيد، اكنون بدان كه: از سخت ترين و مهمترين واجبات خدا بر خلقش، سه چيز است:1 - رعايت انصاف، تا حدى كه آنچه براى خود نمى پسندد، براى برادر مؤمنش نپسندد.2 - همكارى صميمانه با برادر مؤمنش داشته باشد.3 - ياد خدا در هر حال، و آن كلمه «سبحان الله» و «الحمدلله» نيست وَلكن عندَ ما حَرمَ الله عَلَيْهِ فَيَدَعَهُ: «بلكه ياد خدا آن است كه آنچه را خدا بر او حرام نموده، ترك كند».(اصول کافی)