جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: اثبات تثلیث با وحدت وجود؟!!

 1. #1

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۹۲
  نوشته
  1,844
  حضور
  51 روز 12 ساعت 45 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  3891

  اثبات تثلیث با وحدت وجود؟!!
  سلام
  در این تاپیک قصد اثبات تثلیث با قائده وحدت وجود فلاسفه را داریم برای شروع فعلا این مقدمه را بیان می کنم:


  من به تمایز دیالکتیکِ سوژه و ابجه در خودآگاهی در عین وحدت، قائل هستم. یعنی به وحدت در عین کثرت و کثرت عین وحدت در فرایند خودآگاهی، قائل هستم. این تقریر بر اساس فلسفۀ وحدت وجود است.
  طبق اصول فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب، علم عبارت است از حضور شیء نزد ذات. علم به نفس عبارت است از حضور ذات نزد نفسش. اصلاً این خصلت علم است؛ علم حصولی هم نوعاً حضوری است. به چه شکل؟ بر این اساس که ما در علم حصولی دو معلوم داریم، معلوم بالذات و معلوم بالعرض. معلوم بالذات همان صورتی است از شیء خارجی که نزد شما در ذهنتان حاصل و حاضر شده است، و شما با آن صورت متحد هستید. طبق اصل وحدت عالم و معلوم و عاقل و معلوم؛ یعنی در واقع با اثر آن صورت که متأثر شده است، وجودتان متحد شده اید و آن اثر عین وحدت شماست با آن صورت. این اثر که در حاضر شدن ذات عاقل همان معلوم بالذات است. اما معلوم بالعرض عبارت است از آن شیء خارجی، که این اثر و صورت از آن در ذهن تأثیر کرده است و به همین جهت بالعرض معلوم خوانده میشود. چون مستقیماً معلوم عالم نیست، بلکه از این حیث که منشأ صورتی هست که آن صورت معلوم عالم هست، این هم معلوم خوانده شده است. به تبع آن معلوم بالذات، بنابراین معلوم واقعی در علم حصولی هم صورت و در واقع اثری هست که عالم دریافت میکند و با آن متحد میشود و از این حیث این جنبۀ حضور دارد.
  مخصوصاً با توجه به نظریات جدید فیزیک در ارتباط با مشاهده گر و وحدتش که بحث مجزایی هست. در منظر مدرن علمی، اساساً جهان یک هولوگرام عظیم الجثه و تکرارشونده است. شما واقعاً نمیتوانید تفکیکی میان اجزای آن قائل شوید، مگر به اعتبار و هر جزئی به نحوی شامل کل است. بحثی هست که وارنر هایزنبرگ هم در جزء و کلّش طرح کرده است و با وحدت وجود شرقی هم به تقریباً یکی است.(میشل تالبوت، جهان هولوگرافیک)
  خیلیها چه بسا در محلی از اعراب در این دیدگاه جدید نداشته باشند و در واقع به شکل دیگری این مباحث رو با نگاه جدید طرح نمود. چه زمانی که شما اساساً قائل به تمایز وجودی اشیاء در عالم نباشید، چگونه میتوانید قائل به علم حصولی باشید؟ و بنده هم همین دیدگاه وحدت وجودی را بهترین دیدگاه موجود هم از نظر فلسفه میبینم و از منظر علم و نگارش جدید است. در این منظر کثرت و تمایز میان اشیاء، به عنوان بستی از وحدت شناخته میشود و بنابراین در واقع علم شخص به عالم خارج انکشاف علم حضوری اوست به خودش که در ظهور عینی خارجی بسط یافته است. یعنی میخواهم عرض کنم که آن تفکیک و تقسیم بندی سنت مقولۀ علم رو هم بنده ناکافی و حتی مسئله ساز میبینم، ولی اگر به همین اندک هم بسنده کنیم، باز علم از مقولۀ حضور شیء نزد ذات عاقل خواهد بود، که البته از منظر فلسفۀ سنتی هم خود این عاقلیت ذومراتب است، که نحوۀ ادراک درجاتش هستند.
  حال با این منظر علم حضوری ذات عاقل به نفسش در واقع حضور نفسش، نزد ذاتش خواهد بود و بنابراین علم از مقولۀ حضور است. شناخت شما از خودتان در واقع قسمی از حضور است، حضور نفسی و باطنی، اما اگر توجه کنید باز لازمۀ همین حضور، نوعی دو پاره شدن نفس است، که از وجهی به عنوان سوژه خود را از وجه دیگر به عنوان ابجه لحاظ میکند، به نحوی که در عین این دوپاره شدن ذهن، وحدت و تمامیت وجود هم حفظ شود. یعنی نوعی وحدت پویا و دیالکتیکی که در عین دوگانگی و دو تکه شدن در عین وحدت کامل و یگانگی است. این بحث افلاطون، هگل، هایدگر و پدیدارشناسی نوین است. یعنی در خودآگاهی نفس خود را به عنوان دیگری و در آنِ واحد به عنوان نفس خودش لحاظ میکند، یعنی در واقع خودش منقسم میشود و خودش در تقابل با خودش قرار میگیرد.
  شما نمیتوانید بگویید، من و خودآگاهی از جنس اینها معنی سادۀ منطقی هستند. وحدت و تمامیت یا اگو. وحدتیست، پویا، زنده و دیالکتیکی. که به قول هگل خود و نفس از خودش متمایز گشته است(که در تمام آثار هگل یافت میشود)، و در برابر ذات خودش قرار میگیرد. این ذات حضور خودآگاهانه است در تجلی معرفتشناسانه.
  اساساً در عالم واقع واحد مطلق تأیّد و تشخصی نیست. هر چه هست، همان وجود مطلق عینی است که در مظاهر و درجات و مراتب ظهور یافته است. حال کیفیت این ظهور چگونه است؟ این ظهور از جنس دیالکتیک وحدت و تمایز هست.
  من اساساً حیطۀ تثلیث را در وحدت وجود و کثرت ظهوراتش میبینم و در واقع به تثلیثی کیهانی قائل هستم و این همان بحثی است که در فلسفۀ کهن مصری و یونانی و هندی گفته شده است و هرمتکیستی و ابن عربی همین معنا را در عرفان اسلامی دارد.
  در بحث تجلی اوّل و فیض اقدس که در این صاحت اساساً کیفیت ظهور مظهر وجود ریشه در تجلی هستی شناسانه ذات بر ذات میبینه که صور همه آینه وجود در تجلی واحد بر ذات ظاهر میگردد. به عبارت دیگر ظهورات این وجود عین بسط دیالکتیکی و بازتابی ذات بر ذات تعریف میشوند، که همین معنا را شیخ صاحب الدین سهروردی تحت عنوان نسبت انوار قاهریه بیان میکند(حکمت الاشراق). اینجا وحدتی هست که عین تمایز و در آن واحد تمایزی است که در عین وحدت است.
  اساساً در دیدگاه بنده تمایز حقیقی وجودی را حتی اشیاء هم با هم ندارند، هر تمایزی هست در عالم نسبتهای بازتابی ذات با ذات است. از دیدگاه فلسفۀ وحدت وجود تمایزات هستی ریشه در انعکاس وجود در خودش دارد و به قول ابن عربی فیض اقدس تجلی اول ذات بر ذات(در بسیاری از آثار ابن عربی) یا به قول فیلسوف اسکندارنی لوگوس. در واقع در این منظر، تمام تمایزات ظهوری هستی در این تجلّی ذاتی جمع هستند و در این مقام ذات حق شامل همۀ موجودات و عین آنهاست. این بازتابی ذاتی و دیالتیک ذات به ذات هست که به تثلیث متافیزیکی موضوعیت میده. ما اساساً عین ظهور حق هستیم، به بیان قرآن به هر طرف که روی کنید وجه الله است. جز ذات حق در عالم متحقق نیست. هر چه هست، ظهور همان حقیقت است. تفاوت اشیا با هم تفاوت در حیثیت ظهور است و نسبت ظهور و بتون؛ یعنی هر شیء نسبت به شیء دیگر از وجهی ظهور آن چیزی که در شیء دیگر باطن است و آن شیء دیگر هم ظهور آن چیزی که در اوّلی باطن است و به همین جهت ما در اشیاء محدودیت و تفاوت را ادراک میکنیم، ولی به قول ابن عربی در آنِ واحد شیء خارجی هم حق است و هم خلق. با نظر به کنه واقع ما عین حق هستیم، نه اینکه حق در ما باشد یا حق بشویم. اینجاست که حضرت محمّد میفرماید «اشیاء را آنچنان که هستند بر من آشکار بفرما.» یعنی اشیاء آنچنان که هستند، نه آنچنان که تصور میکنیم. اینجاست که حلّاج انا الحق میگوید. این معنای وحدت وجود است و همۀ ظهورات و کثرات در عالم در این منظر بسط وحدت حقیقی ذات حق هستند و این بسط وحدت در خودش موضوع تثلیثی فلسفی است. یعنی هم فیض اقدس یا لوگوس و اصل مفهوم تثلیث در مسیحیت هم همین بوده است که از فلسفۀ عرفانی یهود ریشه گرفته است و همین هم عرفان و فلسفۀ اسلامی بروز یافته است. امّا چگونه بسط یک چیز در خودش ایجاد تمایز میکند؟ این مطلب به علت ذات دیالکتیکی این بحث است. در بیان بنده، تجلی ذات بر ذات یا همان ظهور لوگوس منشأ هر تمایز در عین وحدت است. وجه تمایز در کنه واقع همان وحدت است. بنابراین به قول فلاسفه که میگویند تمایز هم نهایتاً رجوع به وحدت میکند. یعنی این تمایز ذهنی یا قراردادی نیست ولی در عین حال، تمایز وجودی هم نیست و ذات در مقام متجلی با ذات در مقام متجلّی نهایتاً یکی هستند و تمایزشان عین وحدتشان است. وجه تمایز همان وحدت است که وحدت هم عین وجود است. به قول ابن عربی هو الواحد الفرد الکثیر بنفسه و لیس سواه ان نظرت بدقّة (ترجمان الاشواق)

  این تنها تصویر صحیح و منطقی از عالم است.

 2. صلوات


 3. #2

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۱
  علاقه
  تحصیل ، تحقیق و پژوهش
  نوشته
  22,409
  حضور
  203 روز 18 ساعت 24 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  42
  صلوات
  61461

  با نام و یاد دوست

  اثبات تثلیث با وحدت وجود؟!!

  کارشناس بحث: استاد سمیع


 4. صلوات


 5. #3

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  اخلاق-فلسفه-عرفان
  نوشته
  3,816
  حضور
  47 روز 14 ساعت 8 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  16470  نقل قول نوشته اصلی توسط ملاصدرا نمایش پست ها
  سلام
  در این تاپیک قصد اثبات تثلیث با قائده وحدت وجود فلاسفه را داریم برای شروع فعلا این مقدمه را بیان می کنم:


  من به تمایز دیالکتیکِ سوژه و ابجه در خودآگاهی در عین وحدت، قائل هستم. یعنی به وحدت در عین کثرت و کثرت عین وحدت در فرایند خودآگاهی، قائل هستم. این تقریر بر اساس فلسفۀ وحدت وجود است.
  طبق اصول فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب، علم عبارت است از حضور شیء نزد ذات. علم به نفس عبارت است از حضور ذات نزد نفسش. اصلاً این خصلت علم است؛ علم حصولی هم نوعاً حضوری است. به چه شکل؟ بر این اساس که ما در علم حصولی دو معلوم داریم، معلوم بالذات و معلوم بالعرض. معلوم بالذات همان صورتی است از شیء خارجی که نزد شما در ذهنتان حاصل و حاضر شده است، و شما با آن صورت متحد هستید. طبق اصل وحدت عالم و معلوم و عاقل و معلوم؛ یعنی در واقع با اثر آن صورت که متأثر شده است، وجودتان متحد شده اید و آن اثر عین وحدت شماست با آن صورت. این اثر که در حاضر شدن ذات عاقل همان معلوم بالذات است. اما معلوم بالعرض عبارت است از آن شیء خارجی، که این اثر و صورت از آن در ذهن تأثیر کرده است و به همین جهت بالعرض معلوم خوانده میشود. چون مستقیماً معلوم عالم نیست، بلکه از این حیث که منشأ صورتی هست که آن صورت معلوم عالم هست، این هم معلوم خوانده شده است. به تبع آن معلوم بالذات، بنابراین معلوم واقعی در علم حصولی هم صورت و در واقع اثری هست که عالم دریافت میکند و با آن متحد میشود و از این حیث این جنبۀ حضور دارد.
  .

  باسمه تعالی
  باسلام:
  اولا:تعریف علم در بین فلاسفه اسلامی به حضورالشیئ نزد ذات صحیح است اما آیا در بین فلاسفه غربی هم علم این گونه بیان شده؟ لطفا اثبات کنید و با مدرک ادعای خود را اثبات کنید.

  ث
  انیا:در اتحاد علم و عالم و معلوم ،وجود ما با اثر آن صورت متحد نشده است بلکه با وجود آن صورت متحد شده،در واقع ما در این مسئله 6 امر داریم:
  الف:وجود شیئ خارجی
  ب:ماهیت شیئ خارجی
  ج:وجود صورت شیئ خارجی
  د:ماهیت آن صورت
  ه:وجود عالم
  و:ماهیت عالم

  از بین این 6 امر وجود عالم با وجود آن صورت شیئ خارجی متحد می شود .برای اطلاع بیشتر می توانید مراجعه بفرمایید به تعلیقه حضرت آیة الله العظمی محمد تقی آملی بر منظومه جاج ملا هادی سبزواری در ذیل همین مساله
  ثالثا :بف
  رمایید این مقدمه شما چه ارتباطی به مسئله وحدت وجود دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  رابعا:اگر تعينات متعدد و متكثرند به تكثر تجليات و ظهورات ، چه خصوصيتي است در تثليث كه از بين ثنويت و تربيع و تخميس بايد تثليث انتخاب شود؟ دليل شما اعم از مدلول و مدعاي شما است .بنابراين اثبات تثليث نمي كند . تكثر تعينات به تجلي و ظهورات بحثي است . اثبات تثليث بحثي ديگر و ربط دادن بين اين دو استدلالي است غلط.  ویرایش توسط سمیع : ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ در ساعت ۲۳:۴۸

 6. صلوات ها 3


 7. #4

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  گفتگو در مباحث معرفتی
  نوشته
  6,663
  حضور
  32 روز 3 ساعت 45 دقیقه
  دریافت
  12
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  23552  نقل قول نوشته اصلی توسط ملاصدرا نمایش پست ها
  یعنی هم فیض اقدس یا لوگوس و اصل مفهوم تثلیث در مسیحیت هم همین بوده است که از فلسفۀ عرفانی یهود ریشه گرفته است و همین هم عرفان و فلسفۀ اسلامی بروز یافته است. امّا چگونه بسط یک چیز در خودش ایجاد تمایز میکند
  سلام
  ظاهرا شما می خواهید بفرمایید واحد کثیر بودن حققت هستی مبنای تثلیث است به عبارت دیگر تثلیث بر این مبنا موجه است در حالیکه بر مبنای این حقیقت تثلیث بر تربیع و تخمیس ترجیحی ندارد بلکه به قول شما اینما تولوا فثم وجه الله .
  اما چنین نیست ولو اینکه این حقیقت قابل انکار نباشد طریقه عبودیت حق تعالی همان است که خود بدان امر فرمود و غیر آن ضلالت است و
  در مقام ظاهر می بایست مقید به ظاهر شرع بود ولو اینکه در باطن حقیقت به نحو دیگری متجلی است و این اقتضای رعایت اقتضائات مقام ظاهر و باطن است
  والله الموفق

  هردو عالم یک فروغ روی اوست
 8. صلوات ها 3


 9. #5

  عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۹۲
  علاقه
  ثقلین
  نوشته
  1,030
  حضور
  23 روز 15 ساعت 37 دقیقه
  دریافت
  5
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  2243  نقل قول نوشته اصلی توسط حامد نمایش پست ها
  در مقام ظاهر می بایست مقید به ظاهر شرع بود
  یعنی همان «توقیفی بودن» عبادات.

  اللهم لا تجعل الدنيا أکبرَ همِّنا ولا مَبلغَ عِلمِنا

 10. صلوات ها 3


 11. #6

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  اخلاق-فلسفه-عرفان
  نوشته
  3,816
  حضور
  47 روز 14 ساعت 8 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  16470  پرسش:
  آیا می توان با قاعده وحدت وجود فلاسفه، تثلیث در مسیحیت را اثبات کرد؟


  پاسخ:
  آیا این مطالب «من به تمایز دیالکتیکِ سوژه و ابجه در خودآگاهی در عین وحدت، قائل هستم. یعنی به وحدت در عین کثرت و کثرت عین وحدت در فرایند خودآگاهی، قائل هستم. این تقریر بر اساس فلسفۀ وحدت وجود است.
  طبق اصول فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب، علم عبارت است از حضور شیء نزد ذات. علم به نفس عبارت است از حضور ذات نزد نفسش. اصلاً این خصلت علم است؛ علم حصولی هم نوعاً حضوری است. به چه شکل؟ بر این اساس که ما در علم حصولی دو معلوم داریم، معلوم بالذات و معلوم بالعرض. معلوم بالذات همان صورتی است از شیء خارجی که نزد شما در ذهنتان حاصل و حاضر شده است، و شما با آن صورت متحد هستید. طبق اصل وحدت عالم و معلوم و عاقل و معلوم؛

  یعنی در واقع با اثر آن صورت که متأثر شده است، وجودتان متحد شده اید و آن اثر عین وحدت شماست با آن صورت. این اثر که در حاضر شدن ذات عاقل همان معلوم بالذات است. اما معلوم بالعرض عبارت است از آن شیء خارجی، که این اثر و صورت از آن در ذهن تأثیر کرده است و به همین جهت بالعرض معلوم خوانده میشود. چون مستقیماً معلوم عالم نیست، بلکه از این حیث که منشأ صورتی هست که آن صورت معلوم عالم هست، این هم معلوم خوانده شده است. به تبع آن معلوم بالذات، بنابراین معلوم واقعی در علم حصولی هم صورت و در واقع اثری هست که عالم دریافت میکند و با آن متحد میشود و از این حیث این جنبۀ حضور دارد».

  می تواند مقدمه‌ای برای اثبات تثلیث با قاعده وحدت وجود فلاسفه باشد؟
  در پاسخ باید گفت:خیر زیرا:
  اولا:تعریف علم در بین فلاسفه اسلامی به حضورالشیئ نزد ذات صحیح است اما آیا در بین فلاسفه غربی هم علم این گونه بیان شده؟ لطفا اثبات کنید و با مدرک ادعای خود را اثبات کنید.

  ثانیا:در اتحاد علم و عالم و معلوم ،وجود ما با اثر آن صورت متحد نشده است بلکه با وجود آن صورت متحد شده،در واقع ما در این مسئله 6 امر داریم:
  الف:وجود شیئ خارجی
  ب:ماهیت شیئ خارجی
  ج:وجود صورت شیئ خارجی
  د:ماهیت آن صورت
  ه:وجود عالم
  و:ماهیت عالم

  از بین این 6 امر وجود عالم با وجود آن صورت شیئ خارجی متحد می شود .برای اطلاع بیشتر می توانید مراجعه بفرمایید به تعلیقه حضرت آیة الله العظمی محمد تقی آملی بر منظومه حاج ملا هادی سبزواری در ذیل همین مساله
  ثالثا :بفرمایید این مقدمه شما چه ارتباطی به مسئله وحدت وجود دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  رابعا:اگر تعينات متعدد و متكثرند به تكثر تجليات و ظهورات ، چه خصوصيتي است در تثليث كه از بين ثنويت و تربيع و تخميس بايد تثليث انتخاب شود؟ دليل شما اعم از مدلول و مدعاي شما است .بنابراين اثبات تثليث نمي كند . تكثر تعينات به تجلي و ظهورات بحثي است . اثبات تثليث بحثي ديگر و ربط دادن بين اين دو استدلالي است غلط.

  ویرایش توسط مدیر تدوین : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ در ساعت ۱۲:۲۴

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود