میشه نظر آیت الله بهجت در مورد اون دو بزرگوار و ولایت فقیه رو همراه ارائه مدرک مستدلل ذکر فرمائید با تشکر؟