جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ویژگی های انقلاب اسلامی

 1. #1

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,635
  حضور
  37 روز 22 ساعت نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16904

  ویژگی های انقلاب اسلامی
  ویژگی های انقلاب اسلامی هر چند كه همه انقلابها در جهان در برخی از امور با هم شریك بوده و باهم متشابهند ولی هر انقلابی برای خود ویژگیهای خاص به خود را داشـته كه در دیگر انقلابها وجود ندارد. در این زمینه انقلاب اسلامی ایران نیز دارای ویژگیهایی است كه ما بطور خلاصه و فهرست به آن ها اشاره می كنیم:


  1 - حاكمیت الله


  انقلاب اسلامی ایران توسط كسانی شروع شده و به ثمر نشست كه معتقد بـودندحاكمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر - صلی الله علیه و آله و سـلم- و أمـه معصومین - علیهم السلام- بوده و هر كس از غیر طریق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاكمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند و در زمان غیبت امام زمان (عج) تنها حاكمیت فقیه جامع الشرایط را بعنوان نماینده امام زمان (عج) می پذیرند و بس

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 2. صلوات ها 8


 3. #2

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,635
  حضور
  37 روز 22 ساعت نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16904  2 - قدرت و نفوذ معنوی رهبر

  هر چند كه در همه انقلابها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می كنند اما این مسئله در انقلاب ما از شدت بیشتری برخورداربود زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه امام زمان (عج)ظهور كرده است كه معتقد مـردم آن اسـت كه رد حكم او رد حكم امام زمان است ورد حكم امام زمـان رد حـكم خدا است و آن هم موجب كفر و خروج از اسلام است لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب بعنوان عمل بدستورات اسلام تقلی می شد اینجاست كه رهبری انقلاب اسلامی ایران از بـقیه رهـبران انـقلاب دنیا جـدا مـی شود و حكم او از نفوذ بیشتری برخوردار می گردد...

  3 - روحانیت

  روحانیت شیعه در بعد تبلیغی و آگاه كردن مردم (باتوجه به زمینه تـبلیغی كـه در ایام ماه رمضان و محرم و صفر و فاطمیه داشتند) و رسـاندن پـیام رهـبری به مردم وتشریح اهداف انقلاب و بازگو كردن فـساد و تـباهی دستگاه حاكمه نقش به سزأی داشته اند لذا با توجه بـه ایـنكه هیچ یك از رسانه های گروهی در داخل كشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود احیانا همزمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه امـت می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می كردند نمونه بارز آن عاشورای سال 42 است كه با یك طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظبنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملكت نظر امام را در رابطه با نظام حاكم به مردم برسانند كـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند همزمان كه امام در قم عـلیه شخص شـاه آن سـخنرانی تـاریخیش را در مـدرسه فـیضیه ایراد مـی فرمود وعـاظ وطلاب نیز در سراسر مملكت داشتند نظر امام را به مـردم می گفتند و مردم را به مظالم طاغوت آشنا می ساختند این چنین نیرو و این چنین موقعیت برای هیچ انقلابی در دنیا وجود نداشت.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 4. صلوات ها 6


 5. #3

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,635
  حضور
  37 روز 22 ساعت نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16904  4 - وحدت و همبستگی همه اقشار


  از آنـجا كـه 2 / 99 درصـد مردم ایران مسلمان بوده و انقلاب نیز مـاهیتی اسـلامی داشت همه اقشار مردم از طلبه و دانشجو از شهری و دهـاتی از بـازاری و كشاورز باسواد و بی سواد... همه و همه باهم در رونـد انـقلاب متحد بوده و از یكدیگر حمایت می نمودند و دست به دسـت یـكدیگر داده عـلیه رژیـم حاكم قیام می كردند هیچ انقلابی در دنـیا بـا این نوع یكپارچگی مردم روبرو نبود زیرا انقلاب كارگری فـقطهمبستگی كـارگران را بـهمراه دارد و انقلا آزادی خواهی تنها یـكـپارچگیآزادیخواهان را و ... و قـهرا انـقلاب اسـلامی وحـدت و همبستگی مسلمین را همراه خواهد اشت.


  5 - پایگاه انقلاب


  یـكی از ویـژگیهای این انقلاب مراكز اصلی و پایگاه دأمی آن است حـوزه های عـلمیه, دانشگاهها , مدارس , مساجد, و حسینیه ها كه در نـظر مـلت ایران بعنوان اماكن مقدس بحساب میآیند و چشم همه مردم بـه ایـن امـاكن دوخته شده و به آنها با دیده احترام می نگریستند مـراكز اصلی این انقلاب بودند و قداست این مراكز به نوبه خودسهم بسزأی در به حركت درآوردن مردم داشت.
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 6. صلوات ها 6


 7. #4

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,635
  حضور
  37 روز 22 ساعت نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16904  6 - هدف انقلاب

  هـدف نهضت كه از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهأی از قبیل :

  اسـتقلال ,آزادی , جـمهوری اسلامی , تبلور یافته بود, در به جنبش كشاندن مردم نقش مهمی داشته است.

  7 - خودكفأی انقلاب

  یكی از ویژگیهای دیگر این انقلاب این بود كه همه نیازمندیهای آن (چـه در بـعدفرهنگی و چـه در بعد سیاسی و چه در تشكل بخشیدن به مـلت و بـخصوص درمسئله رهبری) از درون مرز ایران تامین می شده و از حـوزه اسـلام و مـسلمین تـجاوزنمی كرده اسـت یعنی نه نیازی به كـمونیسم شـرق بـوده و نـه احـتیاجی به كاپیتالیسم غرب بلكه همه كـارهای آن از مـتن اسـلام و رهـبری رهبران دینی و سیاسی وبخصوص رهبری امام خمینی (ره) تامین می شده است.
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 8. صلوات ها 7


 9. #5

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,635
  حضور
  37 روز 22 ساعت نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16904  8 - تسخیر ارتش

  انـقلاب مـا بـرای بـه شكست كشاندن رژیم حاكم و خلع سلاح او شیوه بـدیعی را بكاربسته بود كه آن همان تسخیر ارتش بود زیرا با این شـیوه عـلمی و حـساب شـده هیچگاه مردم در مقابل ارتش نایستاده و ارتـش را بنام دشمن خود نخوانده اند بلكه در هنگامی كه رژیم ارتش را به جنگ و كشتار مردم به میدان میآورد می دیدند كه این مردم نه تـنها بـروی ارتـش اسـلحه نـمی كشند بـلكه شعارشان این است كه :

  ارتش برادر ماست لذا ارتش تا دندان مسلح , بخود آمده تسخیر مردم شـد نه تسلیم مردم و خود را در اختیار مردم قرار داد و این شیوه با كمترین تلفات بزرگترین پیروزی رابهمراه داشت وگرنه اگر مردم بـا سـلام در مـقابل ارتـش ظاهر می شدند یقینا با تلفات بی شمار هم نـمی توانستند بـه آن سـرعت به پیروزی برسند لذا ما از این حالت به تسخیر ارتش یاد كردیم نه تسلیم و شكست آن وقتی كه ارتش تسخیر شـد یـعنی بـه مردم پـیوست نـه تنها با مردم كاری نداشت بلكه در شـدأد و جـنگهای پـس از پـیروزیبه كمك مردم شتافت (البته حساب معدودی از ارتشیان خأن جداست).
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 10. صلوات ها 6


 11. #6

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  علاقه به شفا قطع نخاع هستم و 25 ساله هستم.
  نوشته
  6,635
  حضور
  37 روز 22 ساعت نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  1
  صلوات
  16904  9 - شهادت طلبی


  و بـالاخره ویـژگی خـاصی كـه در انـقلاب ما بود مسئله هدف داری و شـهادت طلبی بـودكه مـردم ایران كشته های در راه انقلاب را همانند كشته های جنگهای صدر اسلام شهید دانسته و نه تنها كشته شدن در این راه را ذلت نمی دانستند بلكه آن را مایه فخرو مباحات خود دانسته و بـا جـان و دل آن را خـریدار بودند لذا این انقلاب با خون دهها هـزار شهید و جانباز و معلول و مفقود بثمر نشست و همین خونها و خاندان معظم شهدا هستند كه حافظ انقلاب بوده و سلامت انقلاب بوسیله آنان برایهمیشه تضمین می گردد.andisheqom.com
  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 12. صلوات ها 6


 13. #7

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۹۱
  نوشته
  1,015
  حضور
  41 روز 5 ساعت 6 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  712
  صلوات
  5482

  ویژگیهای اصلی انقلاب از نظر آیت الله خامنه ای
  تشکر از شما دایی حسن بزرگوار

  گزیده ای از دیدگاه های رهبر فرزانه انقلاب در موضوع انقلاب اسلامی است که در طول بیش از 20 سال گذشته در دیدارها، سخنرانی ها و خطبه های نمازجمعه بیان شده است.

  1-مردمی بودن


  این انقلاب حتی در شروع خود صد در صد مردمی بود . نه یک گروه چریکی مسلح ، نه یک حزب فعال سیاسی - نظامی ، نه گروهی از افسران انقلابی ، و آزادی خواه و نه هیچ یک از دیگر انواع رایج و معمولی که تحولات انقلابی کشورها را پدید می آورند ، در انقلاب ما وجود و حضور وفعالیت نداشتند. فقط مردم بودند و مردم (آن هم کاملا بی سلاح ) که در تهران و همه جای دیگر ، چنان فضا و خیابان ها را و محیط زندگی شهری را از وجود و حضور خود شعارهای انقلابی خود پر کردنند که دیگر جایی برای هیئت حاکم و حکومت اش باقی نماندو آنان مجبور شدند یکی یکی و دسته جمعی از کاخ ها و مراکز اقتدار خود و سپس از کشور خارج شوند. : شاه ، نخست وزیر ، بزرگان ارتش ، وزراء و دیگر سرجنبانان ، هر کدام که توانستند از مردم گریختند.

  این پس از آن بود که در مدتی بیش از یک سال آنان با استفاده از همه ی توانایی خود - سیاسی ، نظامی ، پلیسی - کوشیده بودند مردم را متفرق سازند و به خانه ها یا مراکز کارشان برگردانند و در این مدت هزاران نفر از مردم ، جلوی چشم دیگران ، در خیابان ، در مسجد ، در دانشگاه ، در محیط کار کشته شده بودند ، اما حضور مردم روز به روز بیشتر شده بود . در آخرین ماه ها ، خشونت دستگاه بیشتر و متقابلا حضور مردم هم بیشتر شد. رژیم که زیر فشار خشم مردم دست از جان شسته ، قادر به مقاومت نبود ، مجبور شد بزرگترین امتیاز خود را بدهد. شاه رفت و بعد از آن عقب نشینی هایش پی درپی و سریع شد . رهبر بزرگ انقلاب که کلمه به کلمه ی سخنان اش به تک تک ملت روح و آگاهی و درس می داد ، به اتکاء خداوند متعال که همه ی قدرت ها در ید قدرت اوست ، و با اعتماد به همین اراده ی عظیم و خدشه ناپذیر مردم ، دولت انقلاب را تشکیل داد. دولت ستمشاهی خود به خود و بی آن که راه دیگری داشته باشد ، مسند را رها کرد و گریخت . آخرین سنگرها، پادگانهای خالی از سرباز و افسر بود، آنها هم گریخته بودند، و بسیاری به صف مردم پیوسته.

  عدم اتکاء به شرق یا غرب، خصوصیت استثنائی دیگر این انقلاب بود و هم اکنون نیز سیاست قاطع نظام انقلابی ماست

  در آخرین لحظات ، چند پادگان اندکی مقاومت کردند ، اما بیهوده. در آن جا هم مردم حضور داشتندومعجزه ی این انقلاب ، پیروزی مردم بود . تنها پس از سقوط پادگان ها بود که مردم به اسلحه دست یافتند ، اما آن روز دیگر نظام پادشاهی سقوط کرده بود؛ این سلاحها برای مراقبت از نهال نورس انقلاب به کار گرفته شد. مردم ـ جوانان و پیران، زنان و مردان ـ تنها کسانی بودند که رژیم پهلوی را ـ که به نظر قوی و کاملاً مسلح می رسید، و از پشتیبانی بزرگ ترین قدرتها برخوردار بود ـ شکستند، و نظام جمهوری اسلامی را بر سر کار آوردند.

  این تجربه ای بی نظیر - لااقل در یک قرن اخیر - بود و خوب است مورد تامل و دقت قرار گیرد ، هم از سوی کشورهای زیر سلطه ، و هم نیز از سوی قدرت های سلطه گر جهانی.


  2-اسلامی بودن

  دوم؛ این انقلاب متکی به دین اسلام بود، بسیارند انقلابهایی که ریشه های مبارزاتی آن از ایمان دینی تغذیه کرده است، هر چند در ساختار انقلاب این ایمان چندان یا هیچ به حساب نیامده است. اما انقلاب ما همه چیزش را، هدفها را، اصول را، و حتی روشهای مبارزاتی را و نیز شکل نظام نوین و نوع اداره آن را از اسلام گرفت. این ابعاد شگفت آوری به انقلاب می بخشد، و تعریف تازه ای از پیروزی آن ارائه می دهد.

  چه، اسلام به خاطر دارا بودن این ظرفیت عظیم انقلابی و سازندگی اکنون حداقل صدوپنجاه سال است که مورد تهاجم قدرتهای استعمارگر و عوامل مرتجع و زبون آنان بوده است. به علاوه اسلام در بیش از پنجاه کشور و میان یک میلیارد انسان یک ایمان مقدس، یک دین الهی است. پیروزی انقلابی که روح و محتوایش اسلام است در حقیقت پیروزی بر همه آن مهاجمان و در عرصه ی زندگی همه ی این یک میلیارد است. صدها میلیون مرد و زن مسلمان ـ در دهها کشور از پیروزی انقلاب ما احساس پیروزی کردند. این خصوصیت همچنین راه عقب نشینی، شکست، ضعف و ترس را بر مردم و رهبر انقلاب و مدیران آن می بندد. در راه خدا شکست نیست، تا ضعف و ترس و عقب نشینی باشد وابستگی به شرق و غرب


  3-عدم اتکاء به شرق یا غرب

  سوم؛ عدم اتکاء به شرق یا غرب، خصوصیت استثنائی دیگر این انقلاب بود و هم اکنون نیز سیاست قاطع نظام انقلابی ماست. این خود یکی از مظاهر اعتقاد و اتکاء به خدا در همه ی صحنه های حیات فردی و اجتماعی ماست. امروز تفکر مسلط بر دنیای سیاست در سراسر جهان این است که بدون اتکاء به یکی از قطبهای قدرت نمی توان در صحنه ی سیاست معاصر زنده ماند. اگر در شدت و ضعف این اتکاء اختلاف نظر باشد، در اصل آن حرفی نیست. حتی آنان که در اندیشه، عدم اتکاء و عدم تعهد را پذیرفته اند، معتقدند در عمل نمی توان چنین بود.

  این انقلاب متکی به دین اسلام بود، بسیارند انقلابهایی که ریشه های مبارزاتی آن از ایمان دینی تغذیه کرده است

  انقلاب ما در چنین جوی یک فلسفه ی جدید را عرضه کرد، و تا امروز به آن پایبند ماند. انقلاب ما ثابت کرد که می توان قدرتهای سلطه گر را به خود راه نداد، و قلدری آنان را جدی نگرفت، و به آنان باج نداد. مشروط بر این که نقطه ی اتکائی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت ـ خدا را ـ ما دانسته ایم که برای این عقیده و این راه بهای سنگینی نیز باید پرداخت، و خود را آماده کرده ایم. بگذار این تجربه ملّتها را به استقلال واقعی و خدشه ناپذیر و در نهایت نفی کامل سلطه های بزرگ جهانی رهنمون شود. روند کنونی تقسیم قدرت بشریت را به آینده ی باز هم تلخ تری تهدید می کند.


  4- یک خصوصیت استثنائی دیگر

  یک خصوصیت استثنائی دیگر نیز در انقلاب ما بود و هست ، و آن خصومت ها و ضربه های استثنائی علیه آن است.هیچ انقلابی از دشمنی نظام «سلطه» در جهان برکنار نمی ماند، اما تنوع ، عمق ، گستردگی و خشم آلودگی خصومت هایی که در طول 9 سال با ما شده ، حکایتی استثنائی است.

  نتیجه گیری


  1-انقلاب اسلامی، عبارت است از حرکتی بنیادین و تحولی اساسی در اوضاع و احوال سیاسی جمله بر اساس آموزه های اسلامی به منظور جایگزین نمودن نظامی مبتنی بر اصول و احکام اسلامی.

  2-«اسلامی بودن» فصل ممیز انقلاب اسلامی از سایر انقلاب های جهان است. از این رو، در این انقلاب، عنصر فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انحراف در مسیر چنین انقلابی از همین کانال امکان پذیر خواهد بود.

  3-انقلاب اسلامی ایران نیز که نمونه ای از این گونه انقلاب هاست، در نوع خود منحصر به فرد است؛ چرا که با پیروی از حرکت انبیای الهی، به ابعاد معنوی انسان ها توجه نمود. بنابراین، جایگزین شدن حکومت الهی مبتنی بر عدالت به جای حکومت های مبتنی بر ظلم، خودمحوری، خودگزینی و قدرت طلبی است که این انقلاب را تبدیل به پدیده ای بی نظیر کرده است.

 14. صلوات ها 4


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود