سيف بن الحرثسيف بن حرث بن سريع بن جابر الحمداني الجابري - مالک بن عبدالله بن سريع بن جابر الحمداني الجابري.سيف و مالک بن عبدالله هم پسر عمو و هم برادر بودند البته از طرف مادر. آن دو از کوفه قبل از روز عاشورا به ياري امام شتافتند و هنگام شهادت جوان بودند.روز عاشورا که دشمن به خيمه گاه امام عليه السلام نزديک مي شد هر دو به حالت گريان، خدمت امام حسين عليه السلام رسيدند.امام عليه السلام فرمود: چرا گريه مي کنيد، اي فرزندان برادرم؟ به خدا من اميدوارم که بزودي چشم شما روشن شود. (يعني وارد بهشت مي شويد).سيف و مالک عرض کردند: فدايت شويم به خدا، براي خودمان گريه نمي کنيم بلکه به تنهايي تو گريه مي کنيم.امام عليه السلام فرمودند: خداوند به شما به خاطر کمک و ياريتان به من بهترين پاداش متقين را بدهد.سپس با عبارت «عليک السلام يا ابن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم» و جواب امام عليه السلام: «و عليکم السلام و رحمة الله و برکاته» اجازه جهاد گرفتند و آنقدر مبارزه کردند تا اينکه به شهادت رسيدند.