ابوبكر بن حسناز شهداي کربلا و فرزند امام حسن مجتبي عليه السلام است. مادر او «ام ولد» بود. برخي مورخين نام مادر ابوبکر را نفيله يا نجمه گفته اند.او از مدينه همراه عمويش امام حسين عليه السلام به کربلا آمد و در روز عاشورا پس از شهادت قاسم بن حسن خدمت سيدالشهدا آمد و اجازه ي ميدان طلبيد و به ميدان رفت و پس از نبردي دلاورانه به شهادت رسيد. شهادت او را بعد از شهادت قاسم بن حسن عليه السلام دانسته اند.نام اين شهيد بزرگوار در زيارت ناحيه مقدسه آمده است.