پیامبر(ص) می فرمایند:هر كس ساختمانى را بسازد تا مردم ببینند و بشنوند، آن ساختمان به گونه آتشى شعله ور او را از زمین هفتم برمى كشد؛ آن گاه، چون طوقى به گردنش آویخته مى شود و در آتش مى افتد و تنها قعرِ آن آتش زندان او خواهد بود؛ مگر آن كه توبه كند.
گفته شد: «اى رسول خدا! چگونه [انسان] ساختمانى را مى سازد تا مردم ببینند و بشنوند؟»
فرمود: «ساختمانى مى سازد كه از نیاز او فراتر است تا بر همسایگانش فخر فروشد و به برادران [دینى]اَش مباهات كند».

رَسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : مَن بَنى بُنیانا رِیاءً وسُمعَةً ، حَمَلَهُ یَومَ القِیامَةِ مِنَ الأَرضِ السّابِعَةِ وهُوَ نارٌ تَشتَعِلُ ، ثُمَّ تَطَوَّقَ فی عُنُقِهِ ویُلقى فِی النّارِ ، فَلا یَحبِسُهُ شَیءٌ مِنها دونَ قَعرِها ، إلاّ أن یَتوبَ .
قیلَ : یا رَسولَ اللّه ِ ، كَیفَ یَبنی رِیاءً وسُمعَةً ؟ قالَ : یَبنی فَضلاً عَلى ما یَكفیهِ ؛ استِطالةً مِنهُ عَلى جیرانِهِ ، ومُباهاةً لاِءِخوانِهِ .
منبع:من لا یحضره الفقیه : ۴ / ۱۱ / ۴۹۶۸
حدیث 24