سلام

دوستان راهنمایی احتیاج دارم در مورد اینکه این شبکه جهانی امام حسین(ع)از کجا حمایت میشه؟ اهدافش چیه ؟یه سرچی کردم تو اینترنت میدونم از طرف آیت الله سید صادق شیرازی خط می گیره اما حقیقتش من این بنده خدا رو نمیشناسم دلیل هم نداره هر جا هرکس از ائمه حرف زد دربست پای صحبتش بشینم از اونجایی که به اطلاعات اندکم هم نمیتونم اعتماد کنم واسه همین مطمئن ترین راهو در حال حاضر راهنمایی خواستن از دوستان اسک دینی دیدم
میخوام بدونم میشه پای این شبکه با خیال راحت نشست؟

اصلا آیت الله سید صادق شیرازی چه سابقه ای دارن وهدفشون از راه اندازی این شبکه چی بوده؟

راستی نمیدونستم باید سوالموکجا قرار بدم اگه جای درستش نیست معذرت میخوام