" بازتاب انقلاب اسلامي بر فرقه ي وهابيت " عنوان مقاله ايست كه در فصلنامه نور انديشه شماره 14 انتشار سال 1388 به قلم جناب آقاي حجت الله نيكوئي آمده است كه در آن به تبيين عقائد و افكار خرافي فرقه وهابيت و ضعف بنيادين عقايد اين فرقه در مقابل حكومت ولائي جمهوري مقدس اسلامي ايران مي پردازد و حقير در راستاي مبارزه با اين مذهب خرافي بخشي از مطالب اين مقاله را برايتان ذكر خواهم كرد

مقدمتا مسائلي عرض ميشود

ريشه تاريخي وهابيت

يكي از شاخصترين مباني اعتقادي وهابيت حرام بودن زيارت قبر پيامبر گرامي اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام مي باشد با اين نگاه مي توان به اين نكته پي برد كه پديده وهابيت يك موضوع جديدي نيست و ريشه آن به مخالفت با اسلام اصيل و سيره مسلمين به صدر اسلام بر ميگردد .

1- معاويه ابن ابي سفيان متوفاي 60 هجري قمري
الف ) در ملاقاتي كه مغيره بن شعبه با معاويه داشت به وي گفت بني هاشم ديگر اقتدار خويش را از دست داده و خطري براي شما ندارند چه بهتر براي آنان سخت گيري نكن معاويه در جواب گفت
" ابوبكر ،عمر و عثمان آمدند و رفتند و از آنان جز نامي نمانده ولي هر روز پنج مرتبه فرياد اشهد ان محمدا رسول الله به گوش ميرسد . اي بي مادر با اين وضعيت ديگر چه چيزي براي ما بني اميه باقي مانده است ؟ به خدا سوگند تا نام پيامبر را دفن نكنم و از زبانها نيندازم آرام نخواهم گرفت

ب ) روزي معاويه صداي مؤذن را شنيد كه شهادت به رسالت پيامبر اكرم مي داد به اعتراض گفت " اي فرزند عبد الله همت بلند داشتي ، كمتر از اين كه نامت در كنار نام خدا بيايد رضايت ندادي

2- مروان بن حكم متوفاي 61 هجري قمري
حاكم نيشابوري و احمد بن حنبل نقل مي كنند وقتي مروان در مسجد نبوي ابو ايوب انصاري را كه در كنار قبر حضرت نشسته بود و راز دل ميگفت مروان گردن او را گرفت و گفت مي فهمي داري چه ميكني ؟ ابو ايوب انصاري در جواب گفت براي زيارت پيامبر اكرم آمده ام براي ديدار سنگ و خاك كه نيامدم .

3- حجاج بن يوسف متوفاي 95 هجري قمري
ابن ابي الحديد مي نويسد حجاج ابن يوسف ثقفي وقتي به مدينه آمد و مشاهده كرد كه مردم اطراف قبر پيامبر گرامي اسلام پروانه وار مي چرخند گفت مرگ بر اين ها كه بر اطراف استخوان هاي پوسيده پيامبر ميچرخند _ نستجير بالله _ چرا اينها نمي روند اطراف قصر عبد الملك بگردند مگر نمي دانند كه عبد الملك خليفه و بهتر از رسول خدا و فرستاده خداست !!!

4- بر بهاري متوفاي 329 هجري قمري
حسن بن علي بربهاري از علماي معروف حنبلي زيارت قبور نوحه گري و مرثيه خواني بر امام حسن عليه السلام را براي اولين بار قدغن كرد و دستور كشتن نوحه خوانان را صادر كرد

5- ابن بطّه متوفاي 378
عبيد الله بن محمد حمدان عكبري معروف به ابن بطّه از فقهاي حنبلي معتقد است كه سفر براي زيارت قبر پيامبر سفر معصيت است و بايد در اين سفر نماز را تمام خواند

تا اينجا پيشينه مذهب وهابيت را از بزرگان اين مذهب خرافي بيان كرديم و اما در ادامه به مسائلي در اين باب خواهيم پرداخت

6- ابن تيميه متوفاي 728
احمد بن تيميه نظريه پرداز وهابيت در سال 661 هجري قمري پنج سال پس از سقوط خلافت بغداد در حران از توابع شام بدنيا آمد و تحصيلات اوليه خود را در آن سرزمين به پايان برد پس از حمله مغول به اطراف شام به دمشق عازم شد سر انجام به علت بروز انحرافات فكري بارها توسط قضات وقت به زندان و تبعيد محكوم شد تا اين كه در سال 728 در زندان دمشق جان سپرد .

7- محمد بن عبد الوهاب متوفاي 1205
مسلك وهابيت منسوب به محمد بن عبد الوهاب نجدي است و علت اين كه آن را به خود شيخ محمد نسبت نداده اند به اين جهت است كه مبادا پيروان اين مذهب نوعي شركت در نام پيامبر را پيدا كند . محمد بن عبد الوهاب در سال 1115 قمري در شهر عيينه از شهرهاي نجد به دنيا آمد او در همان ايام جواني اعمال مذهبي مردم به خدا را زشت مي شمرد و توسل به پيامبر را ناپسند مي دانست وي بعد از مرگ پدرش كه قاضي شهر عيينه بود در سال 1153 به حريمله زادگاه پدرش انتقال يافت و به تبليغ افكار و عقايد خود كه قبلا از سوي ابن تيميه و شاگردش ابن قيم پي ريزي شده بود پرداخت و به رسميت دادن آنها همت گماشت

ادامه ...