نقل قول نوشته اصلی توسط الـــعبد نمایش پست ها
سلام علیکم
یک سوال هم بنده دارم :
ایا تا کسی خودش را بطور کامل نساخته و تربیت نکرده است
آیا وظیفه ای ( به هر وجه ) برای ارشاد دیگران و آماده سازی ظهور دارد ؟
اخر دنیا همین یک سواله