بهترين عمل‏ درکلام امير المؤمنين عليه السلام
امير المؤمنين عليه السلام فرمود:بهترين چيزى كه اهل توسّل، براى تقرّب به خدا انجام مى‏دهند؛ عبارت است از:
1- ايمان به خدا و پيامبر او.
2- جهاد در راه خدا.
3- اظهار كلمه اخلاص، كه آن فطرت الهى است.
4- به پا داشتن نماز، كه آن شريعت است.
5- پرداختن زكات، كه از واجباتى است كه خداوند عزّ و جلّ مقرّر فرموده است.
6- روزه داشتن، كه سپر حافظى در برابر عذاب خداى متعال است.
7- به جا آوردن حج خانه خدا، كه دوركننده تنگدستى و بر طرف‏كننده گناهان است.
8- سركشى به خويشاوندان، كه موجب افزايش مال و تأخیر در مرگ است.
9- صدقه دادن پنهانى، كه گناه را خاموش مى‏سازد، و آتش غضب و خشم خدا را فرو مى‏نشاند.
10- كار خير و احسان به ديگران، كه مرگهاى بد را دفع مى‏كند؛ و انسان را از بلاهاى ناگزير باز مى‏دارد.
11- هشيار باشيد كه راست بگوييد، زيرا خداوند با صادقان است.
12- از دروغ و دروغگو دورى گزينيد، كه دروغگو از ايمان دور است.
13- آگاه باشيد كه راستگو در مسير نجات و كرامت است.
14- بدانيد كه دروغگو، بر لب پرتگاه رسوايى و هلاك است.
15- مراقب باشيد كه پيوسته سخن خير بر زبان برانيد تا به آن شناخته شويد.
16- به كار خير عمل كنيد، تا اهل خير باشيد.
17- كسى كه شما را امين شمرده، امانتش را اداء كنيد.
18- خويشاوندانى كه شما را ترك كرده‏اند، با آنان مهربان باشيد.
19- به كسانى كه شما را از خير خود محروم ساخته‏ اند، احسان كنيد . گلچين صدوق، ج‏1، ص: 143-144