جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود

 1. #1

  عضویت
  جنسیت مهر 1391
  نوشته
  17
  صلوات
  89
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  13

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  دائماً متفکر بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  اکثر اوقات ساکت بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  خلقش نرم بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  کسی را تحقیر نمیکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  دنیا و ناملایمات هرگز او را به خشم نمیآورد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  حقی پایمال میشد از شدت خشم کسی او را نمیشناخت تا اینکه حق را یاری کند

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  هنگام اشاره به تمام دست اشاره میفرمود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  وقتی خوشحال میشد چشمها را به هم مینهاد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  بیشتر خندههای آن حضرت تبسم بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  میفرمود حاجت کسانی که به من دسترسی ندارند را ابلاغ کنید

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  هرکه را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام میکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  با مردم انس میگرفت و آنان را از خود دور نمیکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  در همه امور اعتدال داشته و افراط و تفریط نمیکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  زبان خویش را از بیان سخنان غیرضروری کنترل میکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  در انجام وظیفه به هیچ وجه کوتاهی نمیکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  بافضیلتترین فرد نزد پیامبر خیرخواهترین آنان برای مردم بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  پیامبر در هیچ محفل و انجمنی نمینشست و برنمیخاست جز آنکه به یاد خدا باشد

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  در مجالس جایگاه خاص برای خود برنمیگزید
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  هنگامی که بر جمعی وارد میشد در جای خالی مینشست و به یاران خویش دستور میداد این گونه عمل کنند.

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  هرکسی برای رفع نیاز رجوع میکرد نیازش را برآورده میکرد یا با کلام دلنشین آن حضرت قانع میشد.

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  رفتار پیامبر آنقدر نرم بود که مردم او را همچون پدری دلسوز و مهربان میدانستند و حق همه مردم نزد آن بزرگوار یکسان بود

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  مجلسش مجلس بردباری، حیا، صدق و امانت بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  عیبجو نبود و از کسی هم تعریف زیاد نمیکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  پیامبر نفس خود را از سه چیز پرهیز میداد جدال، پرحرفی و سخنان غیرضروری

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  هرگز کسی را سرزنش نمیکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  در پی لغزشهای مردم نبود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  سخن نمیگفت مگر در جایی که امید ثواب در آن وجود داشت
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  سخن کسی را قطع نمیکرد مگر این که از حد متعارف تجاوز میکرد

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  به آرامی و متانت گام برمیداشت
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  کلامش مختصر، جامع، آرام و شمرده بود و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  رسول خدا (ص) شجاعترین، بهترین و سخاوتمندترین مردم بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  پیامبر در تمام حالات و در برابر همه مشکلات شکیبا بود
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  پیامبر بر روی زمین مینشست و غذا میخورد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  با دست خویش کفش خود را وصله میزد و جامه خود را با دست خود میدوخت

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  آنقدر از ترس خدا میگریست که جای نماز آن حضرت نمناک میشد

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  هر روز هفتاد بار استغفار میکرد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  لحظهای از عمر بابرکت خویش را بیهوده نمیگذرانید
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  دیرتر از همه مردم به خشم میآمد و زودتر از همه راضی میگشت

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  با ثروتمندان و تهیدستان یکسان دست میداد و مصافحه میکرد وقتی به کسی دست میداد بیش از او دست خویش را باز نمیکشید

  با مردم شوخی میکرد تا مردم را خوشحال سازد
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  امام صادق(ع)فرمودند:
  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  انی لاکره للرجل ان یموت و قد بقی خلة من خلال رسول الله صلی الله علیه و اله لم یات بها.

  چهل نکته ناب از سیره پیامبر مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود
  من خوش ندارم کسی بمیرد در حالی که هنوز برخی از آداب پیامبر (ص) را به جا نیاورده است

  http://www.askdin.com/gallery/images.../2_saleala.gif

  تورا من چشم در راهم


 2.  

 3. #2

  عضویت
  جنسیت مرداد 1391
  نوشته
  1,610
  صلوات
  4837
  حضور
  61 روز 13 ساعت 45 دقیقه
  وبلاگ
  22
  دریافت
  92
  آپلود
  3
  گالری
  3  هزاران صلوات بر حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
  و
  هزاران سپاس از قطره باران
 4. #3

  عضویت
  جنسیت مهر 1391
  نوشته
  356
  صلوات
  740
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  35  باشد که تنها از کسی پیروی کنیم که مصداق عبد الله است.


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 6

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود