جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: احادیث پدر ومادر(17)

 1. #1

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  جانم فدای رهبر
  نوشته
  115
  حضور
  4 ساعت 12 دقیقه
  دریافت
  25
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  383

  احادیث پدر ومادر(17)

  1- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: بهشت زیر پای مادران است.
  2- امام باقرعلیه السلام فرمودند: حق مادرت آن است که بدانی که او تو را چندین ماه در رحم خود نگهداری و حمل کرد و تو را از میوه ی دل و شیره جانش غذا داد و تمام وجودش را برای حفظ و نگهداری تو بخطر انداخت، باکی نداشت که خودش گرسنه بماند و تو سیر باشی ، خود تشنه باشد و توآب بیاشامی، خودش برهنه باشد و تو لباس پوشیده باشی، خودش در برابر آفتاب باشد و تو سایه نشین باشی، اوازخواب شیرین خود به خاطر تو چشم پوشید و رنج بی خوابی را بر خود هموار ساخت،او تو رااز گرمای تابستان و سرمای زمستان حفظ کرد،او همه ی این رنج ها را تحمّل کرد که تو را داشته باشد و توازآن او باشی، باید بدانی که تو قدرت و توانایی شکر گزاری مادر را نداری مگرآنکه خداوند تو را یاری کند و بر اداء حق او توفیقت دهد.

  3- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: نیکویی واحسان به پدر ومادر دلیل خـــداشناسی انسان است زیرا که هیچ عبادتی مانند احترام به پدرومادر خدا را خشنود نمی سازد.

  4- امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا بنده ای نسبت به پدرومادر خویش در زمان حیاتشان نیکوکاراست ، سپس آنها می میرنـد و او بدهی آنها را نمی پردازد و برای آنها آمرزش نمی خواهد ، لذا خـدا او را عاق و نافرمان می نویسد. و بنده ی دیگر در زمان حیات پـدرومادر خود عاق آنها است و نسبت به آنها نیکی نمی کند ، ولی چون مردند بدهی آنها را می پردازد و برای آنها آمرزش می خواهد و خدای عزّوجلّ او را نیکوکار می نویسد.

  5- امام علی علیه السلام فرمودند: نیکی به پدر ومادر بزرگترین فریضه است. و نیز فرمودند: کسی که به پدر ومادر خود نیکی کند فرزندش به او نیکی نماید.و فرمودند: فرزند بد شرف را ویران سازد و گذشتگان را عیبناک کند.

  6- امام علی علیه السلام فرمودند: بزرگترین اندوه خود را خانواده و فرزندانت قرار مده زیرا آنها اگر دوستان خــدای سبحان باشند که خداونـد دوست خود را وانگذارد واگر دشمن خدا هستند پس چه اندوهی در مورد دشمنان خدا داری.

  7- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس به پدر ومادر خود نظر دشمنی کند در صورتی که آن دو به او ستم کرده باشند خداوند نمازش را نپذیرد.

  8- امام صادق علیه السلام فرمودند: کمترین آزردن پدرومادر گفتن اُف است واگر خداوند چیزی را آسان تر از آن می دانست از آن نهی می فرمود.

  9- امام صادق علیه السلام فرمودند:آن کس که از نسب خود اگر چه پست باشد بیزاری جوید بخدا کافر شده است.

  10- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودنـد:اگر خداوند نافرمانی ای کمتر از اُف می شناخت آن را حرام می کرد نافرمان[پدرومادر] هر چه می خواهد [عبادت]انجام بدهد ولی هرگز وارد بهشت نمیگردد.

  11- امام باقر علیه السلام فرمودند: بدترین پدران کسی است که نیکی [به فرزند] او را به زیاده روی بکشاند و بدترین فرزندان کسی که کوتاهی[درحق پدرومادر] او رابه نافرمانی بکشاند.

  12- امام موسی کاظمعلیه السلام فرمودند: مردی از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم پرسیدند حق پـدر بر فرزندش چیست؟ فرمودند:او را به نامش نخواند و جلوش راه نرود و پیش از او ننشیند و باعث دشنام نشود.

  13- از امام صادقعلیه السلام پرسیدند آیا فرزند می تواند پدرش را پاداش دهد؟ [زحمات اورا جبران کند] فرمودند: پاداشی برای پدر نیست جز در دو صورت : یکی پدر بَرده باشد و پسر او را بخرد وآزاد کند و دیگری پدر بدهی داشته باشد و پسر آن را بپردازد.

  14- از امام صادق علیه السلام پرسیدند پــدرم به حدی پیر و ناتوان شده که او را برای قضای حاجت به پشت می بریم ؟ فرمودند:اگر توانی خودت این کار را مباشرت کنی بکن و خودت برایش لقمه کن تا سپرآتش فردایت باشد.

  15-رسولخداصلی الله علیه وآله فرمودند: هرکه به پدر خویش ناسزا گوید ملعون است و هر که به مادر خویش ناسزا گوید ملعون است.

  16
  - رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: هر که از روی مهربانی به صورت پدرومادر خویش نظر کند خدا به پاداش آن برای وی حج مقبول نیکویی رقم زند.
  17- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: هرکه پدرومادر خویش را لعن کند خدایش لعنت کند.

  18- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: کسی که مطیع پدرومادر و پروردگار خویش باشد دراعلای بهشت است.

  19-
  رسولخداصلی الله علیه وآله فرمودند: خاک برسرش ، خاک بر سرش که پدرومادرش یکی یا هر دو پیش او به پیری رسند واو بهشتی نشود.
  20
  - رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: خداوند نهی کرده که به پدران خود قسم بخورید.
  21- سفارش رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم به امام علی علیه السلام که فرمودند: یا علی حق فرزند بر پدرش آن است که نام نیکو براو گذارد واو را خوب تربیت کند واو را در جایی درست قرار دهد و حق پدر بر فرزند ش آن است که او را به اسم صدا نزند و جلوتر از او راه نرود و جلوی او ننشیند و همراه او به حمام نرود.

  22- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: هر که پیشانی مادر خویش را ببوسد از آتش جهنّم مصون شود.

  23-رسولخداصلی الله علیه وآله فرمودند: هرکه میان مادر و فرزندی تفرقه اندازد خدا در روز قیامت میان او و دوستانش جدایی افکند.

  24- امام صادق علیه السلام فرمودند: با پدرها خوش رفتاری کنید تا فرزندان با شما همان کند.

  25- امام صادقعلیه السلامازامام علی علیه السلام روایت کرده که فرمودنـــد: مرده هایتان رااز زیارت کنید که آنان به زیارت شما خوشحال می شوند و هر کس حاجت خود را در نزد قبر پدرومادرش پس از آنکه برای آنان دعا کرد از خدا بخواهد.

  26-رسولخداصلی الله علیه وآله فرمودند:بوی بهشت ازپانصد سال راه به مشام میرسد ولی این بوی راعاق پدرومادراستشمام نمی کند.

  27- امام صادق علیه السلام فرمودند: با پدران خود نیکی کنید تا به عوض فرزندان شما با شما نیکی کنند و نسبت به زنان مردم پاکدامن باشید تا زنان خودتان پاکدامن بمانند.

  28-رسولخداصلی الله علیه وآله فرمودند: همان طور که فرزند عاق پدر و مادر می شود، پدرومادر نیز عاق فرزند شایسته می شود.

  29- امام صادق علیه السلام مردی خدمت رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم آمد و عرض کرد :
  به که احسان کنم؟ فرمود: به مادرت ، گفت: سپس به که؟ فرمود: به مادرت، عرض کرد : سپس به که؟ فرمود: به مادرت، گفت: سپس به که؟ فرمود: به پدرت.
  30- امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که دوست دارد خــــداوند سختیهای مرگ را بر او سبک وآسان گرداند باید نسبت به خویشاوندانش زیاد پیوند داشته باشد و به پدرومادرش نیکوکار و هرگاه چنین بود خداوند سختیهای مرگ را بر او آسان گرداند و هیچگاه فقر و نداری به او نرسد.

  31- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: کسی که دوست دارد عمرش دراز و روزیش فراخ گردد به پدرومادر نیکی و پیوند کند که نیکی و پیوند آنها طاعت خدای تعالی است.

  32- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس با سه کس ستیزه کند خوار گردد: پدر، پادشاه، طلبکار.

  33
  - امام صادق علیه السلام فرمودند: در کتاب علی علیه السلام یافتم که گناهان کبیره پنچ چیزاست: برای خدا ی عزّوجلّ شریک قراردادن و نا فرمانی پدرومادر وربا خواری، پس از آنکه بداند حرام است و فرار از جنگ و بازگشت به محیط کفر پس از مهاجرت به محیط اسلام.
  34-از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم پرسیده شد که حق پدر چیست؟ فرمودند:اینکه او را اطاعت کنی تا زنده است .پرسیدند حق مادر چیست؟ فرمودند: هیهات، هیهات، اگر به عدد ریگهای بیابان و قطره های باران در خدمت مادر بایستید معادل با یک روزی که در شکم او بوده ای خواهد بود.

  35- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: خدای را دو ملک است که یکی از آنها
  می گوید: خدایا از هر شرّی وآفتی نیکی کننده به والدین را نگه دار ، و دیگری می گوید: خدایا هلاک کن عاق والدینها را به سبب غضب فرمودنت به آنها.
  36- امام صادقعلیه السلام فرمودند: ملعون است کسی که والدینش را بزند و کسی که آزار به آنها رساند.

  37
  - رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: سه طایفه اند که در روز قیامت خداوند با ایشان سخن نمی فرماید و نظر رحمت به آنها نمی کند و ایشان را پاک نکرده و از برای آنها عذابی دردناک است ایشان شرابخواران و تکذیب کنندگان به قدر الهی و عاق والدین اند.
  38- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: عاق والدین هرعملی که می خواهـــــد بجا آورد هرگز داخل بهشت نخواهد شد.

  39
  - رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: کسی که والدین خود را بیازارد مرا آزرده و کسی که مرا بیازارد خدای را آزرده وآزار کننده ی خدا ملعون است.
  40- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند:اگر فرزندی در نماز مستحبی باشد و پدر او را صدا بزند نماز را قطع نکن واگر در نماز مستحبی مادر تو را صدا زد باید نماز را قطع کند و جواب مادر را بدهد.

  41- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: سه گناه است که عقوبت آنها در دنیا انجام می شود و به آخـرت نمی رسد : بدی رسانیدن به پدر ومادر، و ظلم بر مردم و بدی کردن نسبت به کسی که احسان نموده است.
  ================================================== ==================================================
  پی نوشت:

  پدرومادر
  1- مستدرک باب نکاح 2- تحف العقول ص228 3- مصباح الشریعه
  4- کافی ج3ص238 5- غررالحکم ج2ص576 6- همان ص577
  7- کافی ج4ص50 8- همان ص51 9- همان
  10- الفردوس ج3ص353 11- تاریخ الیعقوبی ج2ص320 12- کافی ج3ص231
  13- همان ص237 14- همان ص236 15- نهج الفصاحه ص565ح2744
  16- همان ص553ح2676 17- همان ص475ح2241 18- همان ص424ح2004
  19- همان ص349ح1666 20- همان ص158ح777 21- نصایح ص469
  22- نهج الفصاحه ص597ح2917 23- همان ص575ح2785 24- تحف العقول ص417
  25- خصال ج2ص750 26- همان ج1ص42 27- همان ص64
  28- همان 29- کافی ج3ص233 30- سفینةالبحارج2ص687
  31- بحارالانوارج74ص85 32- خصال ج1ص214 33- همان ص303
  34- مستدرک باب 70 نکاح 35- همان باب 86ص627 36- مستدرک ص631
  37- همان باب 75 38- همان باب 75 39- همان باب 75
  40- همان کتاب نکاح ص268 41- بحارالانوارج16ص25 2. صلوات ها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود