دومين فهرست نسخ و قرآن‌های خطی كتابخانه آيت‌الله بروجردی منتشر شد
دومين فهرست نسخ و قرآن‌های خطی كتابخانه آيت‌الله بروجردی نجف اشرف به كوشش حجت‌الاسلام والمسلمين «سيد‌جعفر حسينی‌اشكوری» از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شد و هفته آينده توزيع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) پيش از اين در سال گذشته جلد نخست اين فهرست كه شامل معرفی 324 نسخه و قرآن خطی موجود در اين كتابخانه بود، منتشر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين «سيد‌صادق حسينی‌اشكوری» رئيس مجمع ذخائر اسلامی با اعلام خبر انتشار جلد دوم اين فهرست به ايكنا گفت: در جلد دوم 150 نسخه و قرآن خطی ديگر موجود در كتابخانه مدرسه آيت‌الله بروجردی معرفی و فهرست شده‌اند كه شامل نسخه‌های بسيار مهم و نفيسی هستند.
وی گفت: در كتابخانه مدرسه آيت‌الله بروجردی نسخه‌های بسيار نفيس و كهنی موجود است كه می‌تواند برای محققان و نسخه‌پژوهان حائز اهميت بسيار باشد، در جلد دوم فهرست اين نسخه‌ها، بيشتر نسخه‌های مربوط به حوزه متون حوزوی شامل اعجازات، فقه، اصول، حديث، رجال و تفاسير و ترجمه‌ها لحاظ شده‌اند.
اشكوری تصريح كرد: در اين جلد از نسخه شماره 161 تا 303 فهرست شده كه با وجود مجموعه‌های خطی تعداد عناوين به بيش از اين رقم می‌رسد.
وی با بيان اين مطلب كه اين فهرست نود و دومين شماره از معرفی ميراث مخطوط را به خود اختصاص داده است، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمين «سيد جعفر حسينی اشكوری» فهرست‌نويس اثر حاضر طی دو سفری كه در سال 86 و 87 به نجف اشرف داشت، در بازديد از كتابخانه مدرسه آيت‌الله بروجردی با تعداد زيادی از نسخ‌ خطی نفيس روبه‌رو شد. با توجه به نفيس بودن اين نسخه‌ها و اهميت آن‌ها كار فهرست‌نويسی اين نسخ‌‌ آغاز شذ كه وی در هر سفر به مدت دو هفته به اين امر مشغول بود.
اشكوری تصريح كرد: با توجه به تعداد بالای نسخه‌های موجود در اين كتابخانه و كمبود وقت تنها نسخه‌های نفيس‌تر و با اهميت‌تر فهرست شدند كه برخی از آن‌ها به خط مؤلف، قديمی و با امضای علمای زمان خود بوده است كه از تذهيب و ويژگی‌های تاريخی نفيسی برخوردار بودند.
دومين فهرست نسخ و قرآن‌های خطی كتابخانه آيت‌الله بروجردی به كوشش حجت‌السالام والمسلمين «سيد‌جعفر حسينی‌اشكوری» از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر و هفته آينده توزيع می‌شود.
منبع خبر : ایکنا