جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: احادیث صله رحم(5)

 1. #1

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۱
  علاقه
  جانم فدای رهبر
  نوشته
  115
  حضور
  4 ساعت 12 دقیقه
  دریافت
  25
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  383

  احادیث صله رحم(5)
  1- از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: کسی که ضمانت کنـــــد نزد من یک خصلت را ، ضامن می شوم برای او چهار چیز را، کسی که ضامن شود صله ی رحم را، ضـــامن می شوم برای او محبوبیت نزد اهلش و زیادی مال و طول عمر و داخل شدن در بهشت را.

  2 - ا ز امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: اگر مردی صله ی رحم کند، از عمر او سه سال باقی مانده باشد خدا عمراو را به جهت صله رحمی که کرده سی سال قرار می دهد و خدا هرچه بخواهد می کند.
  3- از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند: صله رحم باعث پاکی اعمال و دفع بلیّات ، فراوانی اموال، زیادی عمر، توسعه ی رزق و محبوبیت خانوادگی است. پس از خدا بترس و صله رحم کن.
  4- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: به امتم سفارش می کنم چه آنهایی که حاضرند و چه آنهایی که غایب اند تا روز قیامت که صله رحم کنند، اگرچه فاصله میان آن یک سال راه باشد، صله رحم جزء دین است.
  5- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: ثواب صله رحم از هر عبادتی زودتر می رسد.
  6- امام صادق علیه السلام از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: قطع رحم خود مکن اگرچه او از تو قطع کند.
  7- امام باقرعلیه السلام روایت کرده که امام علیعلیه السلام فرمودند: هرگاه مردمان قطع رحم کننداموال[ثروتها]در دست اشرار قرار گیرد.
  8- امام باقرعلیه السلام فرمودند: درکتاب امام علیعلیه السلامچنین نوشته شده است : سه خصلت است که صاحب آن نمی میرد تا وبال آن را ببیند: ستم کردن، قطع رحم کردن و قسم دروغ خوردن.
  9- رسولخـداصلی الله علیه وآله فرمودند: رحم ریشه است که به خدای رحمان متّصل است پس هر کس باآن بپیوندد خدا با او می پیوندد و هر کس از آن ببرد خدا از او خواهد برید.
  10- امام صادق علیه السلام از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: قطع رحم خود نکن اگر چه او از تو قطع کند.
  11-امام باقـرعلیه السلام از امام علیعلیه السلام روایت کرده که فرمودند: هرگاه مردمان قطع رحم کنند اموال [ثروتها] در دست اشرار قرار گیرد.
  12- امام رضاعلیه السلام از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: کسی که از برای من یک چیز ضامن شود من از برای او چهار چیز ضامن شوم : اگر کسی صله رحم کند خدا او را دوست دارد و رزق او وسعت دهد و عمر او را زیاد کند و او را داخل بهشت کند که او را به بهشت وعده داده است.
  13- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: هر کس برای من ضمانت کند که به پدرومادر نیکی نماید و به ارحام خویش بپیونــدد من هم برای او ضمانت میکنم که مالش افزون و عمرش زیاد و در بین فامیلش به محبوبیت برسد.
  14- از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت شده که فرمودند: بریدن از ارحام باعث می گردد که دعا به اجابت نرسد.
  15-امام باقرعلیه السلام فرمودند: روز قیامت رحم به عرش آویخته و میگوید : بارخدایا! هر که مرا پیوست ، پیوندش کن و هر که مرا برید از او ببر.
  16- امام صــادق علیه السلام فرمودند : نخستین سخنگوی اعضای بدن در روز قیــامت رحم است ، که گوید: پروردگارا! هر که در دنیا مرا پیوست امروز میان خودت و او پیوست ده، و هر که در دنیا مرا برید، امروز خود را از او ببر.
  17- از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت شده که فرمودند: کسی که قاطع رحم است به بهشت نخواهد رفت.
  18- امام صادق علیه السلام فرمودند: ملعون است ملعون است کسی که از رحم خویش ببرد.
  19- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: چیزی که ثوابش از همه چیز زودتر رسد صله ی رحم است.
  20- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: گاهی مردمی بد کردارند و نیکو کار نیستند و صله ی رحم می کنند پس مالشان زیاد می شود و عمرشـــان دراز می گردد تا چه رسد که نیکو کار باشد و صله رحم کنند.
  21- از امام علیعلیه السلام روایت شده که فرمودند: فامیل خود را گرامی دار، زیرا آنان برای تو بالی هستند که با آن پرواز می کنی واصل و ریشه ای برای تو خواهند بود که به آن باز می گردی و دوستی برای تو خواهند بود که با آن بر دیگران برتری می یابی.
  22- از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: پیوستن با ارحام و نیکخویی ایمان را افزایش می دهد.
  23- از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت شده که فرمودند: هر کس دوست دارد که مرگش به تأخیـرافتد و در روزیش گشایش داده شود، باید صله رحم انجام دهد و به ارحام خویش بپیوندد.
  24- رسولخــداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: خدا صد رحمت را آفرید یکی را بین خلقش گذارد که به سبب آن به همدیگر ترحّم نمایند و بقیه را که نودونه رحمت است در نزد خود پنهان داشت.
  25-امام صادقعلیه السلام فرمودند: صله با ارحام به انسان خوی نیک،سخاوتمند، پاکی نفس، افزایش روزی و به تأخیر افتادن مرگ را می بخشد.
  26- امام صادق علیه السلام فرمودند: صله با ارحام و خوشرفتاری با همسایگان شهرها راآباد و عمرها را افزایش می دهد.
  27- امام صــادق علیه السلام فرمودند: پیوستن با خویشاوند حساب را در روز رستاخیزآسان می کند و باعث به تأخیر افتادن در عمر می گردد و از کشته شدن بد جلوگیری می نماید، و صدقه دادن در شب خشم خدا را فرو می نشاند.
  28- ازامام رضاعلیه السلام روایت شده که فرمودند: حق تعالی به سه چیز امر فرموده است مشروط بر این که به سه چیز مقرون باشد :امر به نماز فرموده و آن را مقرون فرموده به زکات، پس کسی که نماز بخواند و زکات ندهد هرگز نماز از او مقبول نخواهد شد، وامر به شکر کردن از برای خود نموده و آن را به شکر پــدرومادر مقرون فرمود، پس کسی که والدین را شکر نکند خدا را شکر نکرده، وامر به تقوا فرموده وآن را که به صله ی رحم مقرون نموده، پس کسی که صله ی رحم نکند تقوا ندارد و خدا را پرهیزگار نیست.
  29- امام باقرعلیه السلام فرمودند: پیــوند با خویشان اعمــال را پاکیزه می کند، اموال را می افزاید، بلارا می راند، حساب را آسان وعمر را دراز می سازد.
  30- امام باقـرعلیه السلام فرمودند: به خانه های یکدیگر رفت و آمد داشته باشید که این کار باعث حیات امر ما است، رحمت خدا بر بنده ای باد که امر ما را احیا کند.
  31- از امام صادق علیه السلام پرسیدند برخی از خویشاوندانم خط وتفکر دیگری دارند غیر از فکر ومرامی که من دارم، آیا آنان بر من حقی دارند؟ فرمودند:آری، حق قرابت وخویشاوندی را چیزی قطع نمی کند اگر با تو همفکر و هم عقیده باشند دو حق بر تو دارند یکی حق خویشاوندی،دوم حق اسلامی و مسلمانی.
  32- امام علی علیه السلام فرمودند: با خویشاوندانتان پیوند رفت وآمد داشته باشید هر چند با شما قطع رابطه کرده باشند.
  33- رسولخــداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: آنکه برادر مومن خود را دیدار می کند پاداشی بزرگتر از شخص دیدار شده دارد.
  34- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: دیدار دوستی آور است.
  35- در حدیث قدسی آمده که خداوند می فرماید: هر مسلمانی که به دیدار مسلمانی برود او را نه، بلکه مرا زیارت کرده است و پاداش او بر عهده ی من، بهشت است.
  36- امام علی علیه السلام فرمودند: صله رحم محبت و دوستی آرد و دشمن را خوار و رسوا سازد.
  37- امام علی علیه السلام فرمودند: صله ی رحم وسیله ی آبادی نعمتها و دفع عقوبتهای الهی است . و نیز فرمودند: به واسطه ی قطع رحم است که عذابها جلب می شود.
  38- امام علی علیه السلام فرمودند: ایمان بخدا نیاورده کسی که رحم خود را قطع کند. نیز فرموده: گناه تراشی پیام آور قطع رحم است.
  39- امام باقر علیه السلام از رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده که فرمودند: جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت را که از مسیر هزار سال استشمام شود شخص نفرین شده ی پدرومادر و قطع کننده ی رحم و نه پیرمرد زناکار استشمام نکنند.....
  40- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: برای مومن جایز نسیت که با برادر خود بیش از سه روز جدایی و دوری کند و هرکدام سبقت جویند بسوی بهشت سبقت جسته.
  41- امام علی علیه السلام فرمودند: قسم دروغ وقطع رحم خانه ها راویران [بی صاحب] وخالی از اهل و خانمان می گرداند.
  42- رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم فرمودند: به راستی که شخصی صله ی رحم کند واز عمرش جز سه سال باقی نمانده خداوند آن را تا سی وسه سال تمدید کرده و زیاد کند و شخصی رحم خود راقطع کند وازعمرش سی وسه سال مانده خدا آن را تا سه سال یا کمتر کوتاه می کند.

  پی نوشت:
  صله ی ارحام
  1- لئالی الاخبار 2- کافی ج3ص221 3- همان
  4- سفینةالبحار ج1 5- نصایح ص37 6- کافی ج4ص48
  7- همان ص49 8- مستدرک ج2ص629 9- نهج الفصاحه ص354ح1690
  10- کافی ج4ص48 11- همان ص49 12- عیون الاخبارالرضا ص335
  13- مستدرک ج2ص627 14- همان ص629 15- کافی ج3 ص222
  16- همان 17- مستدرک ج2ص629 18- همان
  19- کافی ج3ص223 20- همان ص226 21- مستدرک ج2ص641
  22- همان 23- همان ص640 24- نهج الفصاحه ص305ح1452
  25- کافی ج3ص223 26- همان 27- همان ص229
  28- عیون الاخبارالرضا ص234 29- تحف العقول ص343 30- خصال ج1ص26
  31- میزان الحکمه ج4ص83 32- بحارالانورج71ص92 33- میزان الحکمه ج4ص297
  34- سفینةالبحارج1ص567 35- همان 36- غررالحکم ج1ص462
  37- همان ص463 38- همان ص464 39- معانی الاخبار ص330
  40- وسایل الشیعه ج12ص264 41- دارالسلام ج3ص193 42- تفسیر عیاشی ج2ص22 2. صلوات


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود