باسمه تعالی
با سلام
محدث کسی است که فرشته با او سخن می گوید واو سخن فرشته را می شنود ولی نه دربیداری او را می بیند ونه درخواب پس از رحلت رسول اکرم (ص)جبرئیل مستمراًبه حضور حضرت زهرا علیها السلام می آمد وبه او تسلیت می داد از حال پدرش می گفت و اخبار آینده ر ا به او اطلاع می داد و امیر المومنین علیه السلام آن اخبار را می نوشت این همان چیزی است که بعدها مصحف فاطمه علیها السلام نام گرفت همین سخن گفتن جبرئیل و سایر فرشتگان سبب شد که حضرت زهراعلیها السلام را با لقب محدثه یاد کنند