سلام می گن عشق انسان رو کر و کور می کند و نمی گذارد بدی های طرفین دیده شود .

من نمی گم خودتون برین اینجا نگاه کنین :

http://www.yasintv.com/musicvideo.php?vid=d09f5c6c5