جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: عشق و ترحم!

 1. #1

  عضویت
  جنسیت تير ۱۳۹۰
  نوشته
  396
  حضور
  8 روز 9 ساعت 38 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  874

  عشق و ترحم!
  سلام
  من تا کنون شیفته ی هر کس شدم در اصل از ترحم شروع شده.
  یعنی احساس می کنم که او نیازی دارد و من باید نیازش را برطرف کنم.

  به این ترتیب ترحم و دلسوختگی را با عشق عوضی گرفتم.

  حدس میزنم بخاطر این که مدتها در خانه ی ما نا آرامی هایی وجود داشت و من پیوسته نسبت به یکی از اعضای خانواده احساس ترحم میکردم...اما چون نمی توانستم به آن کمک کنم،برای همین در بزرگسالی هم وقتی دختری را میبینم که گریه می کند احساس دلسوختگی بهم دست میده و باید به او ترحم کنم، و نمیتوانم بی تفاوت بمانم

  من چه کنم؟
  ویرایش توسط خاک سرشت : ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ در ساعت ۰۶:۴۶

 2. صلوات ها 9


 3. #2

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۰
  علاقه
  روانشناسي ومشاوره،پژوهش درعلوم مختلف
  نوشته
  972
  حضور
  1 روز 7 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  2
  صلوات
  5446

  مطلب
  سلام دوست عزيز.
  خيلي ازافراد،توي مسائل خودشون دچارترديدميشن،اماشمابه راحتي موضوعتون روگفتيد.سپاسگزارم ازاينكه درخواست همكاري وكمك منو هم ميپذيريد.خواهش ميكنم ازطرز بيانم براي گفتگو ناراحت نشويد يافكرنكنيد قصدم امرو نهي هستش،چون من به اين نوع نگارش عادت كردم:
  براي شروع اگراجازه بدهيدريشه ي ايجاد اين مساله را با هم پيداكنيم. دوعلت عمده در ايجاد اين مساله دخالت دارند.اولين علت آن كه خودتان نيزدقيق به آن اشاره كرديد ناآرامي درخانه تان بوده است.ذهن شمادرمقابل واژه هاي تنفرو ترحم دچارتنش شده است.اگراجازه دهيددرمورد تنش توضيحي كوتاه بدهم:
  واژه هاي عشق وترحم و وابستگي ودلسوزي هركدام جداگانه دربخشي ازمغز قرارمي گيرند(اشاره به زبان شناسي وارتباط با مغز انسان در رويكردهاي زيست شناختي)اگراين واژه ها درحد تعادل و در سر جاي خود باشند.فرد از نظرعاطفي و درارتباط منطق واحساسش به همديگردرحدكاملا متعادل قرار ميگيرد.امااگرميزان اين تعادل به هم بخوردياواژه هاي ديگربه عنوان برچسب جاي آنهاقراربگيرد،فردازنظرعاط في دچارتنش مي شود(البته علت هر تنشي منحصرا اين موضوع نيست،اما قضيه شما مرتبط با اين نوع تنش است)
  مهم ترين موضوعي كه باعث شده تنش ايجاد شود،ناكامي حس ترحم شما دركمك كردن به همان فردي بوده كه نتوانستيددرخانه هم ياريش كنيد.اين ناكامي به صورت برچسب ترحم واردحس شيفتگي شماشده است
  واژه و حس ترحم شما با احساس هاي تنهايي وحس خلا درعاطفه شما ارتباط برقراركرده.به خاطرهمين درصورت هرترحمي ممكن است به آن فردشيفته شويد.
  پس براي رفع موضوع بايد تنش ذهنتان برطرف شود.پس براي شروع اين كارهاروبه ترتيب انجام دهيد:
  درابتدابه سراغ همان كسي برويدكه قبلا درخانه به او ترحم داشتيد.بااوصميمي اگرهستيدبيشترصميمي شويد،به اونزديك شويد ،بدون چشم داشت به اوكمك كنيدو ازاو بخواهيددرهرموضوعي كه مي خواهد،ميتواند ازشماكمك بخواهد.شايد ازآن موضوع سالها گذشته و يا او الان زندگي راحتي دارد اما شما باز به او محبت كرده وحتي بدون دليل هديه برايش بگيريد،طوري كه شاهدخوشحالي او بشويد.مامجبوريم براي رفع موضوع ريشه قديمي مساله رو به كمك هم برداريم.آنقدراين كارو تكراركنيدتاذهنتان مطمئن شود وظيفه اش رو درقبال آن ناكامي انجام داده است.
  درمرحله بعدي به اعضاي خانواده نزديك شويد.به كساني كه باعث اين نا آرامي درخانه شده بودند.به آنهاهم محبت كنيد.اگرسخته كم كم اين كارو انجام دهيد.بااين كاربين ترحم وتنفري كه درذهنتان كشمكش ايجادكرده بود تعادل قرارميدهيد زيرا به ذهنتان يادميدهيدكنارحس تنفر،حس محبت قراربگيرد.


 4. صلوات


 5. #3

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۰
  علاقه
  روانشناسي ومشاوره،پژوهش درعلوم مختلف
  نوشته
  972
  حضور
  1 روز 7 ساعت 32 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  2
  صلوات
  5446

  مطلب
  بازسلام.ببخشيدكه موضوع داره طولاني ميشه امامجبورا بايد ادامه دهم.چون اين جورمباحث نياز به جزئيات داره.
  دومين علت موضوع دريافت صحيح واژه هاست. درابتدا اجازه بديد واژه ها رو واسه ي شما معني كنم.
  ترحم:باواژه دلسوزي متفاوته.(البته درجوامع مختلف بنابه آموزش هاكمي متفاوت است)دلسوزي معمولا كنارحس ياطيف مادرانه قرارمي گيره.اماترحم كنارحس يا طيف پدرانه(اشاره به عملكردهاي نيمكره هاي راست وچپ مغز)است.
  وابستگي:نوع شدت يافته ي عادت كردن به چيزي ياكسيه.وابستگي اگه قبل ازعشق باشه و صرفا با يه عادت،آن هم فقط عادت به،با كسي بودن باشه،مناسب نيست ومعمولا باجا به جايي واژه هاي ترحم وعشق(كه خودتان اشاره كرديد)ويا ايجادعشق كاذب صورت ميگيره،اما اگر وابستگي بعدازعشق حقيقي و به علت همين عشق صورت بگيردعاليست(آن هم درزندگي باهمسر)
  معني عشق حقيقي:به اين صورت كه فردويژگي هاي طرف مقابل رابه صورت صحيح مي شناسد ونسبت به تفاهم دوطرفه واختلاف نظري كه بايد50درصدبه پايين باشد آگاهي پيداكند و سپس شيفته اين ويژگي ها و اتفاق نظردرحد تا50درصد ميشود كه با رشد شناخت ويژگي هاي صحيح دوطرف،عشق وعلاقه نيزپرورش مي يابد.پس هرعشقي بين دونفر صرفاعشق حقيقي نيست ونيازبه آگاهي داردونميتواندفقط برگرفته ازيك احساس باشدبلكه بايدازكانال منطق وآگاهي عبوركند.بعضي ازماهافكرميكنيم منطقواحساس جداازهم هستن ومنحصرا هرجاكه منطق باشه احساسات حضورنداره،اماهمه شماميدونيدكه اين نوع طرز فكر اشتباهه.
  شمادرعملكرد بعديتان مي توانيد براي خودتان يك معيارصحيح ازهمسر آينده درذهنتان بسازيد(كه فاكتورهايش از روي اخلاق وشخصيت باشد)اين گونه،حس ترحم شما بدون آنكه سركوب شود باعث شيفتگي هم نميشود،زيراشمابه ذهنتان برنامه داده ايد كه درصورت وجود حضور منطق،عاشق شود.
  عشق و احساس حقيقي بايد ازكانال ذهن آگاه و منطق بگذرد.بسيارازحس ترحمتان،كاربكشيد.درامورخيريه مرتب شركت كنيد.هفته اي يك تادو بار به محل زندگي كودكان بي سرپرست برويد و به آنها محبت كنيد.همين كه روي سر آنها دست بكشيد،يعني استفاده درست ازحس ترحم وارضاي اين حس دركمك كردن به رفع خلاو حتي تنهايي و...
  نگذاريداين حس تشنه بماندوهرگزهم سركوبش نكنيدولي بيشتر اين حس راصرف خانواده،خواهرو برادرو پدرو مادركنيد و حتي دوستاني كه با آنهارفت وآمدداريد.
  اينطوري شما به حس ترحم خود برنامه ميدهيد.
  اماجنس مخالف،اگردلتان برايش سوخت و يا ترحم كرديد فقط به اندازه حس ترحم به او كمك كنيدو پس ازاو فاصله بگيريد.يعني برايش فقط يك رهگذرباشيدكه كمكي ميكند وديگرميرود.اما اگرميدانيد ممكن است با اين كاربه او دلبسته شويد پس هرگز به اوكمك نكنيد(البته اگرمدام به حس ترحم خود برنامه مثبت بدهيد و بدون چشم داشت به ديگران كمك كنيد و به ذهنتان برنامه ملاك انتخاب همسر بدهيدديگر اين حس شيفتگي بعد ازترحم حاصل نميشه.)اماباز بايداحتياط كنيد.هرچي باشه جنس مخالف است و ممكنه حداقل ذهنتان رو درگيركنه.پس با احتياط به انهاكمك كنيد.
  نكته ديگر اينكه هيچ دختري حاضر نيست شيفتگي پسري را بپذيرد كه با جرقه ي ترحم حاصل شده است. پس با ايجاد اين حس هم به خودتان و هم به طرف مقابل ضربه واردميشود.
  درآخر اينكه سعي كنيد از تنهايي فاصله بگيريد ور ابطه خودتان رو با دوستا نتان و خانواده بيشتركنيدچون ممكنه اصلا ريشه اين موضوع به نيازهاي جواني نيزختم شود.
  اين مسائلو رعايت كنيد اگر به نتيجه نرسيديد حتما اطلاع دهيد تابه كمك دوستان بيشتر وارد جزئيات شويم و با هم ريشه يابي كنيم.متشكرم.


 6. صلوات


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود