مقدمه/ علم چه نوع وجودی است ؟


یالطیف

با سلام وادب و احترام حضور کاربران محترم و
علاقه مندان به مباحث فلسفی

بحثی که إن شاء الله ، در این تاپیک به آن پرداخته خواهد شد ، مربوط می شود به یازدهمین مرحله از کتاب نهایه الحکمه حضرت علامه طباطبائی (ره) که حاصل یادداشت های بنده از کلاس درس استاد محترم ، جناب آقای دکتر شاکر ِ لِوایی است و سعی شده حتی الامکان ، مطالب به شیوه ای سلیس و روان بیان شوند .

********

اتحاد علم و عالم و معلوم

مقدمه

ضابطه ی مساله ی فلسفی بودن چیست ؟

1- موضوع مساله ، باید وجود باشد . " وجود " بدون در نظر گرفتن هیچ قیدی ( مثلا قید طبیعی بودن و...)
2- محمول ، باید مستقیماً بر موضوع بار شود . مثلا اگر می گوییم : الوجود واجبٌ ، الوجودُ ممکنٌ ، وجود ، موضوع باشد و محمول ها نیز مستقیماً بر آن حمل شوند .
یعنی واقعا ً خود ِ وجود ، متصف به واجب بودن و یا متصف به ممکن بودن شود .

علم چه نوع وجودی است ؟

با این مقدمه ، عرض می شود که یکی از تقسیماتی که مستقیماً بر "وجود" وارد می شود ، این است که وجود مستقیما متصف به " علم " می گردد .
در این بخش ، می خواهیم از یکی از ویژگی های "وجود " - که وجود ِ علمی باشد - بحث کنیم .
یعنی بحث از جنبه ی علمی بودن ِ وجود .

بر این اساس ، عنوان بحث ما می شود : علم و عالم و معلوم .
می خواهیم بدانیم علم چه نوع وجودی است ؟ و ( از حیث فلسفی )چه ارتباطی با عالم و معلوم دارد ؟
ادامه در پست بعد...