جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: احکام امدادگری ویژه مقلدین مقام معظم رهبری

 1. #1

  عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۹۰
  علاقه
  امام خامنه اي-قرآن-سنت اهل بيت -اهل بيت - امام زمان -ولاي
  نوشته
  229
  حضور
  9 ساعت 46 دقیقه
  دریافت
  18
  آپلود
  14
  گالری
  9
  صلوات
  1296

  احکام امدادگری ویژه مقلدین مقام معظم رهبری
  احکام ویژه امدادگران مقلد مقام معظم رهبري
  صفحه: 1/3
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
  احکام شرعی ویژه امدادگران ونجاتگران مقلد مقام معظم رهبري (مدظله العالی(
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 1
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] بعضاً اتفاق می افتد که با مصدومی مواجه می شویم که دچار ایست تنفسی یاقلبی گردیده است و نیاز به تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی دارد، ( اگر مصدوم مرد وامدادگر زن و یا بالعکس بود) تکلیف شرعی چیست؟
  پاسخ :(مساله 1تا 7)در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم برامور ذکر شده، اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 2
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] اگر با مصدومی مواجه شدیم که از قسمتهای قفسه سینه و یا اندامیکه نگاه کردن نامحرم به آن حرام می باشد دچار آسیب دیدگی شده باشد ( و امدادگر زن ومصدوم مرد و یا بالعکس بود) و چاره ای جز نگاه کردن و یالمس نمودن برای مداوا نبودتکلیف چیست؟
  پاسخ :(مساله 1 تا 7) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم بر امورذکر شده، اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 3
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] در مواقع ضروری که جان مصدوم در خطر است و نیاز به مداوا داردو جهت مداوا ملزم به حمل می باشد ، حمل مصدوم باید چه شرایطی داشتهباشد؟
  پاسخ :(مساله 1 تا 7) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم بر امورذکر شده، اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 4
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] در برخی مواقع اتفاق می افتد که با مصدومی مواجه می گردیم کهجهت مداوا نیاز به گرفتن فشار خون و نبض و ملزم به بالا زدن آستین و لمس دست وی میباشد ( اگر امدادگر مرد و مصدوم زن باشد یا بالعکس) تکلیف چیست؟
  پاسخ :(مساله 1 تا 7) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جانشخصی مصدوم بر امور ذکر شده، اشکالندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 5
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] بعضاً اتفاق می افتد که جهت نجات خانمی که در آب غرق می شودامدادگر نجات غریق زن آشنا به فنون شنا در دسترس نیست و امدادگر مرد ملزم به نجاتمی گردد و ناچار به لمس بدن مصدوم و حمل ایشان به بیرون از آب می گردد شرایط نجاتغریق فوق چگونه است؟
  پاسخ :(مساله 1 تا 7) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم بر امورذکر شده، اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 6
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] در سئوال قبلی اگر امدادگر برابر جهت نجات غریق ملزم به کمکگرفتن از امدادگر خواهر حاضر در صحنه شود و مجبور به گرفتن دست یا بدن امدادگرخواهر گردد و در غیر اینصورت نجات میسر نباشد تکلیف چیست؟
  پاسخ :(مساله 1 تا 7) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم بر امورذکر شده، اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 7
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] با توجه به اینکه اخیراً از سگهای تربیت شده برای تجسس مفقودیندر حوادث استفاده می شود حکم شرعی نفس سگ و برخورد حیوان با نجاتگرانچیست؟
  پاسخ :(مساله 1 تا 7) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم بر امورذکر شده، اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 8
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] با توجه به اینکه اخیراً از سگهای تربیت شده برای تجسس مفقودیندر حوادث استفاده می شود حکم شرعی نفس سگ و برخورد حیوان با نجاتگرانچیست؟
  پاسخ :اگربا رطوبت نباشد اشکال ندارد و اگر با رطوبت برخورد کرد و نجس شد آب بکشند کافی استو خلافی مرتکب نشده اند.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 9
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] با توجه به عدم وجود نیروی متخصص برای آموزش مباحث امدادی ازقبیل چادرزنی، آتش نشانی و ... (ویژه خواهران) حضور براردان مربی چه حکمیدارد؟
  پاسخ : باملاحظه و مراعات قوانین و احکام شرعی اشکالندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 10
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] شرکت دختران و بانوان امدادگر با مردان امدادگر در مأموریتهایویژه و امدادرسانی بصورت مشترک و انجام امور محول که گاهاً ناچار به برخورد یا تماسبا هم می باشند مشروع است یا خیر؟
  پاسخ :درمواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصی مصدوم بر امور ذکر شده، اشکالندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 11
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] حضور دختران و پسران امدادگر در مجلس تحقیق و آموزش امداد وکمکهای اولیه به صورت مختلط چگونه است؟
  پاسخ :باملاحظه و مراعات قوانین و احکام شرعی اشکالندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 12
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] نظر آن حضرت در مورد اجرای برنامه های مذهبی همچون توشیح و یاجمع خوانی قرآن کریم و یا اجرای سرود یا خواندن شعر به صورت گروهی و یا انفرادی ( خواهران) در مجالسی که برادران نیز حضور دارند چیست؟
  پاسخ :اگرموجب تهییج شهوت و یا مستلزم مفسده و یا خوف ارتکاب گناه باشد جایزنیست.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 13
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] الف:آیا پوشیدن لباسهای یونیفرم و آرم داردر مراسمات عادی به دلیل انگشت نما بودن لباس شهرت محسوب می شود یا خیر؟
  ب:در هر صورت پوشیدن لباسهای فرم سازمانی توسط غیراعضاء چه حکمی دارد؟
  پاسخ :الف: تعیین لباس شهرت موکول به نظر عرف است، و درفرض سئوال لباس شهرت محسوب نمی شود.
  ب:تابع مقررات است.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 14
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] اگر اتفاق بیفتد که امدادگر خواهر و امدادگر برادر اجباراً درمکانی خلوت مانند جنگل و یا کوه و ... به تنهایی به امر امدادرسانی بپردازند تکلیفشرعی همکاری آنها با توجه به اینکه خلوت دو نامحرم حرام است چیست؟
  پاسخ :اگر خلوت با نامحرم صدق نمی کند اشکال ندارد.
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]مساله شماره 15
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] اگر لباس امدادگر در مأموریت آلوده به خون و نجس گردد و فقطهمان یک دست لباس در دسترس باشد، تکلیف خواندن نماز با لباس مذکور چگونهاست؟
  پاسخ :اگر تطهیر ممکن نباشد و نتواند آن را بیرون بیاورد و باید نماز را در همان لباس بخواند و صحیح است.  آن زمان که دشمن به جانمان حمله کرد شهدا ما را شرمنده کردند ، نکند این روزها که دشمن به نان مان حمله کرده شرمنده شهدا شویم.

 2. صلوات ها 2


 3.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود