جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مبانی هنری قصه‌های قرآن

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۸
  نوشته
  15,839
  حضور
  221 روز 8 ساعت 33 دقیقه
  دریافت
  245
  آپلود
  8
  گالری
  589
  صلوات
  122794

  مبانی هنری قصه‌های قرآن
  پيش‌گفتار
  طليعه
  فصل 1: تعريف قصّه قرآني
  1 ـ 1. واژه قصّه در قرآن و روايات
  2 ـ 1. پيوند «قصّه قرآني» با معناي لغوي آن
  3 ـ 1. مراد از قصّه قرآني
  1 ـ 3 ـ 1. قصّه قرآني يعني پي‏گرفتن اخبار گذشتگان
  2 ـ 3 ـ 1. تفاوت حكايت و قصّه
  3 ـ 3 ـ 1. آيا قرآن، خود، به لفظ قصّه اشاره كرده‏است؟
  4 ـ 3 ـ 1. ملاك فنّي قصّه قرآني چيست؟
  4 ـ 1. دكتر خلف اللّه‏ و تعريف قصّه قرآني
  1 ـ 4 ـ 1. تعريف هنر امروز از قصّه
  2 ـ 4 ـ 1. خلف اللّه‏ تعريف امروزين قصّه را ملاك قرار مي‏دهد
  فصل 2: اُسلوب قصّه قرآني
  1 ـ 2. هنري بودن قصّه‏هاي قرآن
  2 ـ 2. جلوه‏هاي هنري قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 2 ـ 2. تنوّع اسلوبي
  2 ـ 2 ـ 2. تقسيم به نماهاي مختلف
  3 ـ 2 ـ 2. گزينش صحنه‏هاي مؤثّر
  3 ـ 2. نوع روايت قصّه
  1 ـ 3 ـ 2. روايت غيابي و حضوري در قصّه‏هاي تاريخي
  2 ـ 3 ـ 2. قصّه قرآني به گونه غيابي روايت مي‏شود
  4 ـ 2. بازتابش حقايق آشكار و پنهان
  1 ـ 4 ـ2. نگاه واقعگرايانه و فرا واقعگرايانه به هنر
  2 ـ 4 ـ 2. شيوه «واقعگرايي پويا» در قصّه‏هاي قرآن
  3 ـ 4 ـ 2. نمونه اين بازتابش در قصّه داوود
  5 ـ 2. نظم قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 5 ـ 2. نظم آسماني
  2 ـ 5 ـ 2. توازن ميان نظم و واقعگرايي
  6 ـ 2. پي‏نوشت در قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 6 ـ 2. نقشِ پي‏نوشت
  2 ـ 6 ـ 2. پي‏نوشت‏ها در رديف رويدادها نيستند
  7 ـ 2. شبهه زدايي در قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 7 ـ 2. جايگاه شبهه زدايي در قرآن
  2 ـ 7 ـ 2. نمونه شبهه‏زدايي در قصّه ابراهيم
  8 ـ 2. تكرار در قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 8 ـ 2. طرح مسأله
  2 ـ 8 ـ 2. جلوه‏هاي بلاغي تكرار
  3 ـ 8 ـ 2. انگيزه اصلي تكرار: تكميل تصويرها
  4 ـ 8 ـ 2. بررسي «تكرار» در قصّه موسي
  9 ـ 2. هنرمندان ما و قصّه‏هاي قرآن
  فصل 3: ماهيّت و انواع قصّه قرآني
  1 ـ 3. ارزيابي كوتاهي از نظريّه‏هاي پنج‏گانه درباره انواع قصّه‏هاي قرآني
  2 ـ 3. اثبات نظريّه «واقعي بودن قصّه‏هاي قرآن»
  1 ـ 2 ـ 3. هنر و ادبيّات عرب ريشه در واقعيّت‏ها دارد
  2 ـ 2 ـ 3. اثر ناپذيري از تخيّل و اسطوره، نشانه ضعف هنر عربي نيست
  3 ـ 2 ـ 3. تناسب قرآن با واقعگرايي قوم عرب
  4 ـ 2 ـ3. قصّه‏هاي قرآن منتخب واقعيّت‏هاي زندگي بشرند
  3 ـ 3. ارزيابي عمومي نظريّه «راه يافتن خيال به قصّه‏هاي‏قرآن»
  1 ـ 3 ـ 3. ادلّه چهارگانه اين نظريّه
  2 ـ 3 ـ 3. ارزيابي و ردّ ادلّه مزبور
  4 ـ 3. ارزيابي خاصّ ديدگاه دكتر خلف اللّه‏ درباره «راه يافتن خيال به قصّه‏هاي قرآني»
  1 ـ 4 ـ 3. دو تعارض به زعم خلف اللّه‏
  2 ـ 4 ـ 3. سازگاري ديدگاه خلف اللّه‏ و خاورپژوهان مغرض
  3 ـ 4 ـ 3. استشهاد خلف اللّه‏ به قصّه‏هاي اصحاب كهف و ذوالقرنين
  4 ـ 4 ـ 3. ايرادهاي اساسي سخن خلف اللّه‏
  5 ـ 4 ـ 3. بررسي برخي از شواهد فرعي خلف اللّه‏
  6 ـ 4 ـ 3. سه انگيزه مهمّ رويكرد خاصّ خلف اللّه‏
  7 ـ 4 ـ 3. اشاره‏اي به سخن «امين خولي»
  8 ـ 4 ـ 3. سخن سيّد قطب
  9 ـ 4 ـ 3. سخن علاّمه طباطبايي
  5 ـ 3. بررسي تفصيلي ديدگاه دكتر خلف اللّه‏ درباره انواع قصّه‏قرآني
  1 ـ 5 ـ 3. تعريف كلّي قصّه‏هاي تاريخي و تمثيلي و اسطوره‏اي
  2 ـ 5 ـ 3. قصّه تاريخي
  3 ـ 5 ـ 3. قصّه تمثيلي
  4 ـ 5 ـ 3. قصّه اسطوره‏اي
  5 ـ 5 ـ 3. بحثي در باب اسطوره در قرآن
  6 ـ 5 ـ 3. قصّه نمادين (= رمزي)
  7 ـ 5 ـ 3. «بحران نماد» در هنر و ادب امروز
  8 ـ 5 ـ 3. ريشه‏هاي نمادگرايي در كتب تفسير
  6 ـ 3. تفكيك قصّه واقعي و تاريخي
  7 ـ 3. مرز قصّه‏هاي بشري و قصّه‏هاي قرآن
  فصل 4:عناصر قصّه قرآني
  1 ـ 4. مآخذِ عناصرِ قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 1 ـ 4. طرح مسأله
  2 ـ 1 ـ 4. موانع طرح مسأله
  1. تلقّي نادرست از صورت مسأله
  2. فتنه‏انگيزي خاور پژوهان و محافل تبشيري
  3 ـ 1 ـ 4. نادرستي ادّعاي خاور پژوهان
  4 ـ 1 ـ 4. دفاع عقلاني از دين يا افتادن در چاهي ژرف؟
  5 ـ 1 ـ 4. عناصر: در خدمت ارتباط و هدايت
  6 ـ 1 ـ 4. اخذ عناصر از ذهن و زبان مردم، با پالايش
  7 ـ 1 ـ 4. نقش دانشوران يهودي و مسيحي و صاحبان كتب اخبار
  2 ـ 4. توزيع عناصر
  1 ـ 2 ـ 4. قصّه‏هاي قرآن از نوع «قصّه كوتاه» هستند
  2 ـ 2 ـ 4. سه عنصر برجسته در قصّه‏هاي قرآن
  3 ـ 2 ـ 4. توزيع عناصر در قصّه صالح
  3 ـ 4. شخصيّت
  1 ـ 3 ـ 4. توازن شخصيّت و حادثه
  2 ـ 3 ـ 4. تصوير عمومي از شخصيّت
  3 ـ 3 ـ 4. نظريّه «مَثَل گونه‏هاي ساختگي»
  4 ـ 3 ـ 4. انواع شخصيّت
  5 ـ 3 ـ 4. مورچه و هدهد
  6 ـ 3 ـ 4. شخصيّت حيواني در قصّه‏هاي بشري و قرآني
  7 ـ 3 ـ 4. نقش زن
  8 ـ 3 ـ 4. نگاه متعادل به زن
  9 ـ 3 ـ 4. زنان بي نام و نشان
  10 ـ 3 ـ 4. تصوير طبيعي از زن با همه چهره‏هايش
  11 ـ 3 ـ 4. نقش مرد
  12 ـ 3 ـ 4. شخصيّت پردازي كنايي
  13 ـ 3 ـ 4. مردان بي نام و نشان
  14 ـ 3 ـ4. فرشته
  15 ـ 3 ـ 4. جن
  16 ـ 3 ـ 4. نظريّه «چهره خيالي جن»
  17 ـ 3 ـ 4. ابليس
  18 ـ 3 ـ 4. نظريّه «نمادين بودن ابليس»
  4 ـ 4. حادثه
  1 ـ 4 ـ 4. حادثه زاييده قضا و قدر
  2 ـ 4 ـ 4. حادثه غير عادي و اعجازين
  3 ـ 4 ـ 4. جلوه طبيعي دو نوع حادثه مزبور
  4 ـ 4 ـ 4. سبب عنايت به اين دو نوع حادثه
  5 ـ 4 ـ 4. حادثه عادي و طبيعي
  6 ـ 4 ـ 4. محور ارتباط وقايع، غرض اصلي هر قصّه است
  7 ـ 4 ـ 4. دو شيوه چينش رويدادها
  5 ـ 4. حركت
  1 ـ 5 ـ 4. نقش حركت
  2 ـ 5 ـ 4. حركت بر مدار واقعيّت ناب
  6 ـ 4. زمان
  1 ـ 6 ـ 4. نقش زمان
  2ـ 6 ـ 4. حركت زمانيِ رو به پيش
  3 ـ 6 ـ 4. استثنا در حركت زماني: قصّه بني‏اسرائيل و گاو
  4 ـ 6 ـ 4. رنگ زمان: ماضي
  7 ـ 4. مكان
  1 ـ 7 ـ 4. نقش مكان
  2 ـ 7 ـ 4. نمونه تأثير مكان در قصّه «اِسراء»
  3 ـ 7 ـ 4.مكان در قصّه يوسف
  4 ـ 7 ـ 4. مكان در قصّه اصحاب كهف
  8 ـ 4. گفت و گو
  1 ـ 8 ـ 4. نقش گفت و گو
  2 ـ 8 ـ 4. تنوّع اسلوبي در گفت و گو
  3 ـ 8 ـ 4. نمونه گفت و گو در قصّه موسي و دو دختر
  4 ـ 8 ـ 4. حفظ هويّت گفت و گوگران
  5 ـ 8 ـ 4. تناسب گفت و گو با شخصيّت
  6 ـ 8 ـ 4. ايجاز در گفت و گو
  7 ـ 8 ـ 4. «التفات» در گفت و گو
  8 ـ 8 ـ 4. نمونه گفت و گو در قصّه موسي
  ادامه دارد.....

  طفل بافي ماندن
  1- دلبستن به تعلقات و شهوات و داشتن ها (به خصوص در عصر مدرنيته)
  2- غفلت از بودن
  3- غفلت از شدن
  4- طفل باقي ماندن عقل غايت نگر (عدم بلوغ عقلاني)

 2. صلوات ها 2


 3. #2
  شروع کننده موضوع

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۸
  نوشته
  15,839
  حضور
  221 روز 8 ساعت 33 دقیقه
  دریافت
  245
  آپلود
  8
  گالری
  589
  صلوات
  122794  فصل 5: مفاهيم و آثار قصّه قرآني
  1 ـ 5. پيام‏هاي فكري
  1 ـ 1 ـ 5. طبيعتِ قصّه‏هاي قرآن كه بيش‏تر مكّي‏اند
  2 ـ 1 ـ 5. دينداري
  3 ـ 1 ـ 5. رازدانيِ پيامبران
  4 ـ 1 ـ 5. معجزه
  2 ـ 5. پيام‏هاي اخلاقي
  1 ـ 2 ـ 5. سه شيوه تثبيت و انتقال پيام‏هاي اخلاقي
  1. نهي صريح
  2. تعجّب يا پرسشِ نكوهشي (= استفهام انكاري)
  2 ـ 2 ـ 5. نظريّه «سمبل پردازي در نمايش اخلاق ديگران»
  3 ـ 2 ـ 5. برخي از ويژگي‏هاي مهمّ يهود و مصريان
  1. عهد شكني
  2. ضعف و بي‏ارادگي
  3 ـ 5. سنّت‏هاي انساني
  1 ـ 3 ـ 5. نقش تربيتي پيامبران در محيط اجتماع
  2 ـ 3 ـ 5. انشعاب و تجزيه كافران از مؤمنان
  يكم. وضع معيشتي و اقتصادي
  3 ـ 3 ـ 5. استواري و پايداريِ عقيدتيِ مؤمنان
  4 ـ 3 ـ 5. خوشبيني و اميد پيامبران نسبت به آينده
  4 ـ 5. معجزه
  1 ـ 4 ـ 5. رنگ قصّه در پرتو معجزه
  2 ـ 4 ـ 5. تصرّف در احساس و وجدان مخاطب
  5 ـ 5. سرنوشت
  1 ـ 5 ـ 5. مفهوم سرنوشت
  2 ـ 5 ـ 5. موضع قصّه‏هاي قرآن در برابر سرنوشت
  3 ـ 5 ـ 5. انسان: موجودي مسؤول در عرصه حيات
  6 ـ 5. مبارزه
  1 ـ 6 ـ 5. نقش مبارزه
  2 ـ 6 ـ 5. تفاوت بارز امّت‏هاي پيشين و امّت اسلامي
  3 ـ 6 ـ 5. رويارويي دو جبهه خير و شر
  4 ـ 6 ـ 5. عرصه‏هاي مبارزه
  7 ـ 5. اميد
  8 ـ 5. آثار قصّه‏هاي قرآن
  1 ـ 8 ـ 5. كاستن از فشار عاطفي شديد بر پيامبر اسلام و مؤمنان
  2 ـ 8 ـ 5. هدايت عواطف به سمت بيزاري از جلوه‏هاي زشت
  3 ـ 8 ـ 5. تبشير و انذار
  فصل 6: نمونه برداشت از قصّه‏هاي قرآن (سيري در قصّه آدم)
  1 ـ 6. تصويرهاي هفت گانه قصّه آدم
  1 ـ 1 ـ 6. تصوير قصّه در سوره بقره
  2 ـ 1 ـ 6.تصوير قصّه در سوره اعراف
  3 ـ 1 ـ 6. تصوير قصّه در سوره حجر
  4 ـ 1 ـ 6. تصوير قصّه در سوره اِسراء
  5 ـ 1 ـ 6. تصوير قصّه در سوره كهف
  6 ـ 1 ـ 6. تصوير قصّه در سوره طه
  7 ـ 1 ـ 6. تصوير قصّه در سوره ص
  2 ـ 6. نگرش مجموعه‏اي به هفت تصوير
  3 ـ 6. آفرينش پدر و مادرِ آغازين
  1 ـ 3 ـ 6. اسطوره‏ها
  2 ـ 3 ـ 6. ردّپاي اسطوره‏ها در كتب تفسير
  3 ـ 3 ـ 6. نگاهِ خردمندانه قرآن به قصّه آفرينش آدم
  4 ـ 6. شجره ممنوعه
  5 ـ 6. هدف قصّه آدم
  6 ـ 6. بهشت آغازين
  منابع
  كارنامه اين قلم:

  http://pajuhesh.irc.ir/book/index/list/type/book#/book/index/show/id/85/type/book/k//+1754


  ویرایش توسط حامی : ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ در ساعت ۱۷:۳۵
  طفل بافي ماندن
  1- دلبستن به تعلقات و شهوات و داشتن ها (به خصوص در عصر مدرنيته)
  2- غفلت از بودن
  3- غفلت از شدن
  4- طفل باقي ماندن عقل غايت نگر (عدم بلوغ عقلاني)

 4. صلوات ها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود