به نام خدا

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

طبق این آیه از قرآن کریم، در پس حروف و کلمات قرآن پیوستگی موجود است که برای انسانها یادآوری به همراه دارد. در نظر اول می توان گفت که قرآن انسان را به یاد قیامت، خالق هستی و ... می اندازد. با این حال، تحت شرایط خاصی، برخی افراد می توانند این ذکر را از قرآن رمزگشایی کرده و از آن بهره ببرند. این بهره می تواند پاک شدن از گناهان (به هر حال دستیابی به اطلاعات عوالم غیب هزینه داشته و هر کسی تحمل آن را ندارد و به این دلیل، شنیدن این ذکر از قرآن شاید برای برخی سخت باشد: لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله)، دسترسی به علوم غیبی و ... باشد.
شاید این رمزها به این صورت باشند (البته برای نمونه عرض می کنم و ممکن است این گونه نباشد؛ هر کسی خودش باید این ذکر را پیدا کند و بهترین راه این است که از خدا بخواهد تا ذکرش را به او بنمایاند؛ ذکر افراد مختلف به اندازه تفاوت دوره زندگیشان با هم فرق می کند):
"إنا كل شيء خلقناه بقدر" -> مثلا اگر کسی فردی دیگر را به خاطر قد کوتاهش مسخره کرده باشد، در زبان فارسی کلمه "قد" می تواند او را به یاد این قضیه بیندازد و یادآوری زیاد این مطلب ممکن است فرد را اذیت کند (البته طبق قرآن، این کتاب برای ظالمین خسارت به بار می آورد و این می تواند یک نمونه از خسارت به کسی باشد که ظالم بوده و به بطنی از قرآن دست پیدا کند).

در هر صورت، ذکر به این صورت در قرآن نهفته باشد یا حتی در صحبتهای عادی، طبق آیه ای از قرآن (که الان حضور ذهن ندارم) وجود دارد و زمانی می آید و حتی ممکن است دیر بیاید (چون انسان خودش نخواسته). در آیه ای دیگر داریم: "ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون ﴿12﴾ انی لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین "
بنابراین ممکن است اصلا این ذکر برای فردی قرار داده نشود که یک نقص محسوب می شود.

نهایتا اگر فردی قصد تحدی دارد (بنده در همین سایت دیدم عده ای قصد این کار را دارند)، باید بتواند این ذکر را برای همه افراد خلق شده و افرادی که خلق خواهند شد، در کلام خود بیاورد که این برای بشر غیر ممکن است (چون اصلا از زندگی افراد دیگر علم غیب در اختیار ندارد).

خدا داناتر است.