صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: کلماتی که این روزها خیلی لازم است

 1. #1

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417

  کلماتی که این روزها خیلی لازم است

  . خدايا!تو مى بينى و ديده نمى شوى و تو در چشم انداز برترى و نهايت و بازگشت همه به سوى تو است،
  و آخرت و دنيا و مرگ و زندگى از آن تو است،


  پروردگارا به تو پناه مى آورم از اينكه خوار يا رسوا شوم.
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 2. صلوات ها 12


 3. #2

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح،
  منزّه است آن پاينده بى غفلت،منزّه است آن داناى ناآموخته،
  منزّه است آنآفريننده ديدنيها و ناديدنيها،
  منزّه است آنكه ديدهها را دريابد و ديدهها او را در نيابند

  و اوست لطيفآگاه،
  خدايا،در حالى صبح كردم كه از جانب تو بودم در نعمت و خير و بركت و سلامتى كامل،
  پس درود فرست بر محمّد و خاندانشو نعمت و خير و بركات و سلامتى را بر من با نجات از آتش دوزخ تمام كن،
  شكرگذارى و سلامتى و فضلو كرامتت را همواره تا گاهى كه زنده هستم روزى ام فرما،
  خدايا!به نورت هدايت يافتم و به احسانتبى نياز گشته و به نعمتت صبح و شام كردم،
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 4. صلوات ها 5


 5. #3

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417
  اى داراى بركات بزرگ،
  اى درآورنده نور از دل تاريكي ها و اىبيرون آورنده آنانكه در تاريكيهايند به سوى نور،
  اى دگرگون كننده گناهان به نيكيها،و بالا برنده حسنات در مراتب بهشت،
  خديا!تو را سپاس اى آمرزنده گناه و اى پذيراى توبه و اى عذابت سخت و اى صاحب عطاى بى حدّ،
  معبودى جز تو نيست.بازگشت همه به سوى تو است.

  خديا!تو را سپاس در شب گاهى كه روز را مى پوشاند،و تو را سپاس در روز آنگاه كه آشكار مى گردد.
  و تو را سپاس در آخرت و دنيا،
  و تو را سپاس به تعداد همه ستاره ها و همه فرشتگان آسمانى و تو را سپاس به شماره ذرات خاك و ريگ و دانه ها و تو را سپاس به عدد آنچه در ميان آسمان است و تو را سپاس به عدد آنچه در درون زمين است،
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 6. صلوات ها 6


 7. #4

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  و تو را سپاس به ميزان وزن آبهاى دريا،
  و تو را سپاس به شماره برگدرختان

  و تو را سپاس به عدد آنچه روى زمين است،
  و تو را سپاس به تعداد آنچه كتابت برشمرده

  و تو را سپاس به عدد آنچه دانشت آن را فراگرفته،
  و تو را سپاس به شماره آدميان و پريان و حشرات و پرندگانو چهارپايان و درندگان،
  سپاسى فراوان و سپاسى پاك كه در آن بركت باشد آنچنانكه پذيرى،اى پروردگار ما و خشنود گردى،
  و آنچنانكه سزاوار بزرگوارى ذات و بزرگى جلال تواست.
  آمرزش مى جويم از خدايى كه معبودى جز او نيست،زنده و به خود پاينده است،و تنها به سوى او باز مى گردم
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 8. صلوات ها 5


 9. #5

  عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۹
  نوشته
  156
  حضور
  34 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1265  دعای باران چرا؟دعای عشق بخوان!این روزها دلها تشنه ترند تا زمین ها،خدایا کمی عشق ببار

  اگر ذره بین نگاه قوی باشد
  در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود ...
  چه بچه گانه است که فکر می کنیم
  همه اش را به تنهایی (!) رنگ کرده ایم ...

 10. صلوات ها 6


 11. #6

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  اى آنكه گرفتاريهاى سخت تنها به وسيله او بازگردد،
  اى آنكه تيزى تيغ دشواريها به او درهم شكسته شود،
  اى آنكه بيرون آمدن از رنجها و راه يافتن بهسوى عرصه گشايش تنها از او درخواست گردد،
  در برابر توانايى ات سختيها رام شد،
  و به لطف اسباب و وسائل فراهم گشت،
  و به نيرويت قضا جارى شد،
  و امور براساس ارادهات گذرد،
  پس اشياء تنها نه به گفتارتبلكه به اراده ات فرمان پذيرند،
  و تنها به اراده ات قبل از نهى كردنت باز داشته اند،
  تنها تو براى رفع گرفتاريها خوانده شدى،و در بلاهاى سخت پناهگاهى،چيزى از آن بلاهاى سخت دفع نگردد جز آنچه تو دفع كردى،
  و چيزى از آن گشودهنشود مگر آنچه تو گشودى،
  پروردگارم مشكلى به من رسيده كه سنگينى اش مرا به زحمت انداخته است،
  و دشوارى بر من فرود آمده كه به دوش كشيدنش مرا گرانبار نموده استآرى آن را تو به قدرت خويش بر من فرود آوردى،و با نيرويت متوجّه من ساختى،
  پس از آنچه مرا در آن وارد كردى بيرون كننده اى نيست،
  و از آنچه متوجه من نمودى بازگرداننده اى وجود ندارد،
  و از آنچه تو بستى گشاينده اى نمى باشد ،
  و از آنچه تو گشودى كسى را ياراى بستن نيست ،
  و بر آنچه تو سخت گرفتى آسانكننده اى وجود ندارد ،
  و براى آنكه تو از يارى اش دريغ ورزيدى ياورى نيست،
  بر محمّد و خاندانش درود فرست،
  و گشايش را پروردگارا به كرم و فضلتبه روى من بگشا،
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 12. صلوات ها 3


 13. #7

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417
  و چيرگى اندوه را به نيروت از من برگير،
  و مرا در آنچه از آن به تو شكايت نمودم خوش‏بينى عطا فرما،
  و شيرينى رفتارت را نسبت به آنچه از تو خواستم به من بچشان،
  و از پيشگاه خود مهر و گشايش گوارايى به من ببخش،
  و
  از نزد خود را نجات فورى برايم قرار ده،
  و از محافظت در انجام واجبات،
  و به كار گرفتن احكامت‏ در زندگى مرا غافل مساز،
  پروردگارا از مشكلى كه بر من فرود آمده سخت به تنگ آمدم،
  و وجودم را به خاطر حادثه‏اى كه برايم رخ داده اندوه فرا گرفته است،
  تنها تو توانايى براى برطرف ساختن آنچه به آن دچار شدم ،
  و دفع آنچه در آن افتادم،
  پس به فضل خويش‏ آن را برايم به انجام برسان،
  هرچند خود را سزاوار آن از سوى تو نمى‏دانم،
  اى صاحب عرش بزرگ،
  و داراى نعمت‏ كريمانه،
  تنها تو نيرومندى،اى مهربانترين مهربانان،
  دعايم را اجابت كن اى پروردگار جهانيان.

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 14. صلوات ها 3


 15. #8

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417
  خدايا به من عطا كن،پيروزى در دينت،و نيرو در عبادتت،و فهم در آفرينشت،و دو بهره از رحمتت،و رويم را به نورت سپيد كن،و شوقم را در آنچه نزد توست قرار ده، مرا در راه خود بر پايه آيينت و آيين رسولت بميران،خدايا از بى حالى و پيرى و ترس و بخل و بى خبرى و سنگدلى و سستى و مسكنت به تو پناه مى آورم،اى پروردگارم،از نفسى كه سير نمى شود، و قلبى كه بيم نمى كند،و دعايى كه اجابت نمى شود،و نمازى كه سودی نمى بخشد به تو پناه مى آورم،و خود،و خاندان و فرزندانم را از شيطان رانده شده به پناه تو مى دهم،خدايا احدى جز تو مرا پناه ندهد،و من جز تو پناهگاهى نمى يابم،پس مرا وا مگذار،و به هلاكت باز مگردان،و به عذاب رد مكن، پايدارى در دينت،و تصديق به كتابت،و پيروى رسولت را از تو مى خواهم،خدايا مرا بهرحمتت ياد كن،و به خطايم ياد مكن،و از من بپذير،و از فضلت بر من بيفزا،من مشتاق توام،
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 16. صلوات ها 4


 17. #9

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  خدايا تو مى‏دانى كه من با وجود ستم بر نفسم،و زياده‏روى‏ به زيان خوشتنم،براى تو ضدى و همتايى و فرزندى برنگرفتم،اى كه درخواستها او را به اشتباه نيندازد، و اى كه چيزى از چيزى سرگرمش نكند،و نه گوش‏دادنى از گوش‏دادنى ديگر،و نه ديدنى از ديدنى ديگر،و اصرار اصراركنندگان به ستوهش نياورد،از تو مى‏خواهم در اين ساعت از جايى كه گمان مى‏برم،و از جايى كه گمان نمى‏برم به من‏ گشايش دهى،تو استخوانها را زنده مى‏كنى درحالى‏كه پوسيده است،زيرا تو بر هرچيز توانايى،اى كه سپاسم براى او كم شد ولى محرومم نكرد، و خطايم بزرگ شد ولى رسوايم ننمود،و مرا بر انجام گناهان ديد ولى دست رد به سينه‏ام نزد،و مرا آفريد براى آنچه‏ مرا براى آن آفريد ولى رفتارى غير از آنچه براى آن آفريد انجام دادم،پس چه خوب مولايى هستى تو اى آقاى من،و بد بنده‏اى هستم من،مرا يافتى،و چه خوب جوينده‏اى هستى تو اى پروردگارم،و چه بدطلب شده‏اى هستم كه مرا يافتى،بنده توام، فرزند بنده‏ات،فرزند كنيزت پيش روى توام،آنچه خواهى انجام دهى،

  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 18. صلوات ها 2


 19. #10

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  رادیو-کتاب -اینترنت
  نوشته
  488
  حضور
  5 ساعت 56 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1417  ای سرور سروران،آقاى آقايان،سرآمد مولايان،دادرس دادخواهان،گرهگشاىگرفتاران،اجابت كننده دعاى بيچارگان،شنواترين شنوندگان،بيناترين بينندگان،داورترينداوران،سريعترين حسابرسان،مهربانترين مهربانان،بهترين آمرزندگان،برآورنده حاجات مؤمنان، فريادرس نيكان،تويى خدا،معبودى جز تو نيست،پروردگار جهانيان،تويى آفريدگار و من آفريده و تويى مالك و من مملوك،و تويى پروردگار و من بنده،و تويى روزىدهندهو من روزىخوار،
  و تويى بخشنده و من سائل،و تويى داراى جود و من بخيل،و تويى توانمند و من ناتوان،و تويى عزّتمند و من خوار،و تويى بىنياز و من تهيدست،و تويى آقا و من بنده،و تويى آمرزنده و من بدكار،و تويى دانا و من نادان،و تويى بردبار و منشتابزده و تويى رحم كننده و من رحم شده و تويى عافيتبخش و من بلازده و تويى اجابت كننده و من ناچار و پريشان،و گواهى مىدهم كه تويى خدا،معبودى جز تو نيست،عطابخش بندگانى بدون درخواست ايشان،
  هیچ کس جز خداوند هست نیست

 20. صلوات


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 1

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود