صفحه 1 از 11 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ۩۞۩ رساله ی حقوق امام سجّاد علیه السلام ۩۞۩

 1. #1

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  مطلب ۩۞۩ رساله ی حقوق امام سجّاد علیه السلام ۩۞۩
  حقّ الله ،حقّ انسان بر خودش ،حق زبان، حق گوش ، حق چشم ، حقّ پا ،حقّ دست ،حقّ شکم، حقّ عورت، حقّ نماز ،حقّ روزه، حقّ صدقه ، حقّ قربانی ، حقّ رهبر سیاسی ، حقّ استاد ( رهبر علمی ) ، حقّ مالک، حقّ رعیت ، حق متعلّم بر استاد يا حق جاهل بر عالم ، حقّ زن بر شوهر ، حقّ مملوک ( خدمتکار )، حقّ مادر ، حقّ پدر، حقّ فرزند بر پدر و مادر ، حقّ برادر ،حقّ کسی که بر تو احسان نموده است ، حق آزاد کرده، حق كسي كه كار خوبي براي تو نموده است ، حقّ مؤذن ،حق امام جماعت ، حق همنشین ، حق همسایه، حق هم صحبت، حق شریک ،حق مال، حق طلبکار ، حق معاشر ، حق مدّعی، حق مدعی علیه ، حق كسي كه از تو مشورت ميخواهد، حق كسي كه از او مشورت ميخواهي، حق نصيحت شونده ، حق نصيحت كننده ، حق بزرگترها، حق کوچکترها، حق كسيكه از تو كمك مي خواهد ، حق كسي كه تو از او كمك مي خواهي ، حق كسيكه سبب خوشحالي تو شده است ،حقي كسي كه به سبب او نكبتي به تو رسيده است ، حق همه مسلمانان به طور عموم ، حق غير مسلماناني كه در حال جنگ با مسلمانان نباشند ، حق حج .

  ویرایش توسط سلیم : ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ در ساعت ۰۱:۲۱ دلیل: مهم شمرده شدن موضوع

 2. صلوات ها 9


 3. #2

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405  بسم الله الرحمن الرحیم


  و اكبر حقوق الله عليك ما اوجبه لنفسه تبارك و تعالى من حقه الذي هو اصل الحقوق ومنه تفرع ؛ ثم (ما) اوجبه عليك لنفسك من قرنك الى قدمك على اختلاف جوارحك .


  ترجمه : بزرگترين حقوق خداوند بر تو حقيست كه آن ذات مقدس به عنوان حق خود رعايت آن را بر تو واجب نموده است ؛ حقـي كه اصل حقوق است و از آن حقـوق ديـگر منتشر و متفرع ميشود و در درجه دوم حق خودت بر خودت ميباشد ؛ كه اين حقوق از فرق سر تا كف پاي تو را شامل ميشود. 4. صلوات ها 6


 5. #3

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حق اعضای هفت گانه ی بدن
  فجعل لبصرك عليك حقا و لسمعك عليك حقا و للسانك عليك حقا و ليديك عليك حقا و لرجلك عليك حقا و لبطنك عليك حقا و لفرجك عليك حقا فهذه الجوارح السبع التى بها تكون الافعال .

  ترجمه : پس خداوند متعال بر تو واجب كرده رعايت حق چشمت و حق گوشت و حق زبانت و حق دستهايت و حق پايت و حق شكمت و حق عورتت را ؛ كه اين اعضاي هفت گانه ؛ سبب افعال و اعمال تو ميباشد و از اين اعضا بعنوان وسيله اي براي رسيدن به اميال و آرزوهايت استفاده مينمائي. 6. صلوات ها 6


 7. #4

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حقّ ساير افعال و كارهائي كه از تو صادر مي شود
  ثم جعل عزوجل لافعالك عليك حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقا و لصومك عليك حقا و لصدقتك عليك حقا و لهديك عليك حقا ولافعالك عليك حقا

  ترجمه :
  سپس خداوند متعال از براي افعال و كردار تو نيز به عهده تو حقوقي را قرار داد پس بر گردن تو گزاشت حـق نماز و حق روزه و حق صدقه و حق قرباني را و هم چنين ساير افعال و كارهائي كه از تو صادر ميشود همه را بر عهدهء تو حقـوقي است كه از طرف خداي متعال جعل شده است .


 8. صلوات ها 6


 9. #5

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حق پيشوايان ؛ بعد حقوق زير دستان و بعد حقوق نزديكان
  ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك من ذى ( ذوى ) الحقوق الواجبة عليك و اوجبها عليك حق ائمتك ثم حقوق رعيتك ثم حقوق رحمك .


  ترجمه :
  آنگاه حقوقي را كه غير تو بر تو دارد از كساني كه داراي حقوق لازم و واجب الرعايه بر تو مي باشند و خداوند آن حقوق و رعايت آنرا بر تو واجب نموده است پس واجب ترين آن ؛ حق پيشوايان ؛ بعد حقوق زير دستان و بعد حقوق نزديكان ميباشد . 10. صلوات ها 6


 11. #6

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405  فهذه حقوق يتشعب منها حقوق .

  ترجمه :

  اين حقـوقي كه ذكر شد ريشه و اصل ساير حقوق است و تمام حقـها به اين حقوق برگشته و از آن منتشر ميشود.


 12. صلوات ها 6


 13. #7

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حق پیشوایان
  فحقوق ائمتك ثلاثة اوجبها عليك ؛ حق سائسك بالسلطان ؛ ثم( حق ) سائسك بالعلم ؛ ثم حق سائسك بالملك ؛ و كل سائس امام .


  ترجمه :
  پس حقوق پيشواياني كه خداوند بر ذمه تو گذاشته است و رعايت آنرا واجب نموده است ؛ سه قسم است ؛ حق كسي كه پيشواي تو در حكومت است و بعد حق كسي كه پيشواي تو در علم است و بعد حق كسي كه پيشواي تو در مُلك است و هركسي كه ترا از جهتي اداره كند پيشواي تو به حساب مي آيد .


 14. صلوات ها 6


 15. #8

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حق زیردستان
  و حقوق رعيتك ثلاثة أوجبها عليك ؛ حق رعيتك بالسلطان ؛ ثم حق رعيتك بالعلم فان الجاهل رعية العالم ؛ و حق رعيتك بالملك من الازواج و ما ملكت من الايمان .
  ترجمه : حقـوق رعيت يا كساني كه به نحوي از انحاء تحـت سرپرستي تو قرار دارند نيز سه قسم است كه خداوند رعايـت آنرا بر تـو واجب نمـوده است ؛ كسي كه تحـت سيـطره و حكومت تو قرار داردبرتو حقـي دارد و كسي كه از تو علم فرا ميگيرد برتو حقي دارد زيرا كه جاهل رعيت عالم است .

  و كسي كه تحت تكفـل تو قرار دارد مثل زني كه با او ازدواج نموده اي يا كساني كــه مملوك تو هستند همه برتو حقوقي دارند .


 16. صلوات ها 5


 17. #9

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حق نزدیکان و ارحام
  و حقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم فى القرابة ؛ فاوجبها عليك حق امك ؛ ثم حق ابيك ؛ ثم حق ولدك ؛ ثم حق اخيك ثم الاقرب فالاقرب و الاول فالاول .


  ترجمه : اما كساني رحم تو هستند ؛ پس حقـوق آنان زياد است ؛به اندازه ی تعداد اقارب و نزديكان انسان و خداونـد بر تو واجـب نموده است حق مادرت و حق پدرت و حـق فرزندانت و حق برادر و خواهرت و بعد حق ساير نزديكانت ؛


  پس هركه قريب تر است مقدم تر است و رعايت حقش در اولويت قرار دارد .


 18. صلوات ها 5


 19. #10

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  نوشته
  311
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1405

  حق مولا و سرپرست / حق خدمتکار / حق امام جماعت / حق همنشین
  ثم حق مولاك المنعم عليك ؛ ثم حق مولاك الجارى نعمته عليك ( عليه نعمتك ) ثم حق ذى المعروف لديك ؛ ثم حق مؤذنك بالصلاة ؛ ثم حق امامك فى صلاتك ؛ ثم حق جليسك .


  ترجمه : بعد حـق مولا و ولي توست كه بر تو احسان ميكند و بعد حـق غلام و نوكرت هست كه تو به او احسان مينمائي و بعد حق كساني كه نسبت به تو احسان نموده اند و بعد حق اذان گوينده براي نماز و بعد حـق كسي كه امام تو در نماز است و بعد حـق كسي كه هم مجلس يا هم نشين تو ميباشد .


 20. صلوات ها 5


صفحه 1 از 11 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود