صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: "سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...

 1. #1

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۸
  علاقه
  خدا و حضرت زهرا (س) و امام زمان(عج)
  نوشته
  6,246
  حضور
  60 روز 18 ساعت 40 دقیقه
  دریافت
  66
  آپلود
  42
  گالری
  3119
  صلوات
  55615

  "سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...
  "سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...

  آی قــصــــه قــصــــه قــصــــه *نــــون و پنیـــــــر و پسـتـــــه


  یــــک زن قـــد خـمـیــــــــــده * روی زمیـــــــن نشـسـتــــــه

  یــــک زن قـــد خــمیــــــــــده * یـــــــــک زن دلشــکسـتـــــه

  کـــه چــادرش خــاکیـــــــه * روی زمیـــــــن نــشسـتـــــه  دست میذاره رو زانــــــــوش * زانـــــوشــــو هی میمالــــه

  تندتند میـگه یا علــــــــــــی * درد میــــــکشـــــه مینالــــه

  شـکسـتــــه و تـکیـــــــــــده * صــــورت خیــس و گلفـــــام

  دست میکشه روی قبــــــــر*قبـــــــر شهیـــــــد گمنـــــام  آب میـــــریـــزه روی قبــــــــر *با دستـــــــــای ضعیـفــــش

  قبـرو مـیشــــــــوره و بـعــــد* دست میکنه تـــو کیفـــــش

  از تـــــو کـیفش یـه جـعبــــه *خــــرما میـــــاره بیـــــــــرون

  میـــــــذاره روی اون قبــــــــر* بــهش میگه مادرجـــــــون  به قربـــون بـی کسیـــــــــت *چـــــــــرا مــــــادر نـــــداری؟

  پنج شنبـــــــه هـا بــــه روی*پــای کــــی سر میــــذاری؟

  بابات کجاســـت عزیــــــزم؟ *بــــــــــــرادرت خـــــــواهرت؟

  حــرفــــی بزن عــزیــــــــــزم *منــــــم جـــــــای مـــــــادرت  نیـــگا نــکن کــــه پیـــــــــرم * نیــــــگا نــــــکن مریضــــــــم

  تو هم عین بچّــــه مــــــــی* راســـــت می گــــــم عزیزم

  تو هم عین بچّــــه مــــــــی* بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

  همون که رفت و با خـــــــود* بــــــــرده گرمــــــی خونـــــم

  میـــــــزنه زیــــــر گریـــــــــــه *ســـــرش رو تکون میـــــــده

  درمیـــــــاره یــه عکســــــی*از کیفش نشــــــون میــــده  عکســـــو میبوسـه و بــــــعد* میــــــــذاره روی ســـــرش

  عکـــــــس بچـه خوبــــــــش* عــــکس علــــــــــی اکبرش

  تو هم عین بچّــــه مــــــــی * بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

  هــــمــون که رفـــــت و با خـــود * برد گرمـــــی خونـــــه ام


  همون که آخرین بــــــــــــــار* وقتــــــی که ترکـــــم می کـرد

  نذاشت بـــرم دنبالـــــــــــش *گفت که مامان تــو برگـــــرد  بــــــــــرو کنــــــــــــــار بـابـا * نمــــــی تونــــــه راه بیـــــاد


  من خودم دارم میـــــــــــــرم * اونــــــه که تو رو مـــی خواد

  گریه ش یهــــو بند میــــــــاد* فکـــــــر میکنــــه و با مکـــث

  بغض میــــکنه دوبـــــــــــــاره* خیـــره میشه به اون عکس  دلــم رضــــــا نمـــــــــــی داد*ولـــــــــی بـــــه خـــاطـر اون

  دیگه پی اش نـــــرفتــــــــــــم* گفتـــــــم برو مــــــادرجــــون

  صورت مـــــن رو بوســــــــــید * بـــــرگشتـــــش و دویــــدش

  لبخنـــد زدم زورکـــــــــــــــــی *ســـــــر کــــــوچه رسیــدش  تحملـــــــم تـموم شــــــــــــــد *بــــــه دنبالـــــــش دویــــــدم

  ولـــــــــی دیــگه بچـــــــــــه مو* ندیـــــــــــدم و ندیـــــــــــــدم

  وقتــــــی رسیدم خونــــــــــــــه* بــابــای پیــــــــــرمــــــــردش

  یواشــی زیــــــــر پتــــــــــــــــــو* داشتـــــش گریه میــکردش!  چه شبــــــــــها که به یــــــادش*با گریـــــــــه خوابم می بــرد

  باباش چقــــــــدر زورکــــــــــــی *بغضشــــو فرو مـــی خــورد

  لـبخنـــــــــدهای زورکــــــــــــــی* اون بغض هــــــای پیرمــــــرد

  کارشـــــــو آخــرش کـــــــــــــــرد* مــرد خونـــــم سکتـــه کــــرد  الهـــــــــــــی که بمیـــــــــــــــرم* چشماش به در سفید شــد

  آخر نفهمیـــــــــد علـــــــــــــــی* اسیــــــــره یا شهیــــد شـــد

  ســــــــــــــــرت رو درد آوردم؟ *بگـــــــم بــــــازم یا بســـــــه؟

  آخ الهـــــــــی بمیــــــــــــــــــرم* سنگــــــت چـــــرا شکستـــه؟  عـــــــــیب نـــداره مــــــــــــادرم *یــه کار نـــــــــــــو دستمــــــــــه

  دنـــدون رو جیـــــــگر بــــــــذار* سرویســـــــه نــو عروســــــــــه

  دختـــــــــر عـــــــذرا پیــــــــــره *تمــــــــــوم بشه ، یه پولـــــــی

  دســــــت منــــــو میگیــــــــره* یـــــه سنگ قبر خوشـــــــــــگل  خــــــــودم بـــرات میــــــــــارم*یه کمــی طاقــــــــت بیـــــــــار

  با فاطمـــــــــــه میــــامــــــــــــو *رو قبـــــــــر تـــــــو میـــــــذارم

  گفتم راستـــــــی فاطـــــــــــمه * رفتـــــــــه به خونـــــه بخـــــت

  خیلـــــــــی خونــدم توگوشش*راضــی شدش خیلی سخت  اون نامـــــزدعلـــــــــــــ ی بــــود *همیـــــــــن علــــــــی اکبــرم

  عینهـــــــو دختـــــــــرم بــــــــود *صـــــــدام میـکرد مـــــــــادرم

  راستــــــــــــی تو زن گرفتـــــی؟*یا که هنـــــــــوز نامـــــــزدی؟

  کاشکی مــــــادرت مـیگفـــــــت *هیچ وقت بهش قـول نـــــدی  راستــــــــی یادم رفت بگـــــــم*از دختــــــــــــرم بهــــــــــــاره

  اونم شـــــوهر کرد و رفــــــــــت * شوهرشـــــــو دوســــت داره

  خواســـــــتگارکه زیاد داشـــــت* ولـــــی جـــــواب نمــــی داد

  میگفت عروســی باشــــــــــــه * وقتــــــــی داداشــــــم بیــاد  بـــــــــــــرای ازدواجـــــــــــــــش * داشتـــش خیلی دیر میشد

  به پــــای باباش و مــــــــــــــــن * اونــــــم داشت اسیر میشد

  همسنگــــــــر علــــــــــی بـــود * دامــــــــاد و میـــــــــگم ننــه

  بــــرای مــــــن از علــــــــــــــی* یــــــــه حرفهایـــــــی میزنـه  میــــــــــگه شــــب حـمله بــود *تــــــــو خیبــــر و تو مجنــون

  میــــــــــون تیـــــر و تـــرکــــــش*تــــــــو اون گلولــــــــه بارون

  یــــــــه ترکــــــــــش خمپـــــــاره *خــورده تـــــــوی گردنــــــش

  دیگه تــــــــــو اون شلوغـــــــــی *بچـــــــــــه ها ندیدنـــــــــش  همه اش چــــرا تو حرفـــــــــــام *یاد علــــــــی می افتــــــــم

  کجا بودیــــــــــــم عزیــــــــــــــزم * دختـــــرمــــــــو می گفتـــــــم

  کنــــــــار ســـــــــفره عقـــــــــــد* وقتــــــــی اونو نشــــونـــدن

  یادم نمیره هــــــــــیچ وقـــــــــت * وقتـــــــی خطبـــه رو خوندن  وقتــــــــــی که گفتــــــــن عروس * رفتـــــــــــه که گل بچینـــــــه

  با گریــــــــه گفت که رفتــــــــــــه* داداششـــــــــــو ببینــــــــــه

  دوبـــــــــــاره و ســــــــــــه بــاره*جلـــــــــوی چشـــــم دامـاد

  تمــــــام جبهـــــه رو گشـــــــت * گریـــــــه کرد و جـــــواب داد  رویـــــــــــم سیــاه مـــــــــــادرم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

  آخ آخ ، راستــــــــــــی ببینــــم *قـــــــــرص قلبمـــــو خــوردم

  بغضــی کـرد و دستــــــــــــــای* لرزونـــــــــو کرد تو کیفــــش

  دســـتـــــــــای پینــه بستـــش * اون دستــــــــای ضعیفـــش  دست هایــی که جــــــــــا داره * آدم بــــــــــراش جـــــون بده

  اون دستـــــای ضعیفـــــــــــــش * کـــــــه عرشـــو تکــون میده

  اون دستـــــــای ضعیفــــــــــــی* کــــــــه پرشـــــــده ز پینـــــه

  اون دستــــــای ضعیفــــــــــــی * کـــــــــــه مـــــــرد آفرینــــــــه  دســـــت گذاشت رو زانـــوش* همـــــون کوه عشق و صبـــر

  با یاعلــــــــــــــــــی بلند شـــد * بلنــــد شــــــد از روی قبــــر

  گفت دیـــــگه بــاید بــــــــــــرم* قرص هامــــــــو نخـــــــوردم

  حـــــلال بکـــــــن عزیــــــــــــزم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم  بازم مــــــــــــــیام کنـــــــــــارت * عزیزکـــــــــم شنیـــــــــدی؟

  تــــــو هم عین بچه مـــــــــــی * بـــــــــوی اکبــــــرو میــــدی

  هــــــــی اشــــــــکهای پیــرزن * زصورتـــــــــش میچکیـــــــد

  دور شــــــــد از ســــــر قبــــــــر*ســــــــر قبــــــــر اون شهید  شهیدی که سکتـــه کــــــــــرد* بـــابـــای پیرمــــــــــــــردش

  خواهر اون وقت عقــــــــــــــد * همـــــــه ش گریه میکردش

  اون که تا حــــالا غیـــــــــــر از * فاطمــــه مــادر نداشـــــــت

  تیرخــــــورده بود گردنـــــــــش * روی تنـــــش سر نداشــــت  دستـــــهای اون شهیــــــــــد* بــــه پشــت مــــادرش بـود

  مـــــادر نفهمیــــــــــــد که اون * علــــــــی اکبـــرش بــــــود

  مـــــادرو همراهــــــــــــی کرد* گفــــــــت که مهربونــــــــم

  غصـــه نـــــخور مـــــــــــــادرم * تمامشــــــو مـــی دونـــــم  آی قــصـــه قــصـــه قــصـــه * نــــون و پنیـــــــر و پسـتــــه

  خواهــــــری که با گریـــــــــــه* ســــــــر سفره نشستـــــه

  یــــــک زن قـــد خمیـــــــــــده *ســــنگ قبــــر شکستـــــه

  گریــــــــه هـــای پیرمــــــــــرد* بگـــــــــم بازم یا بســـــــــه؟

  ویرایش توسط سلیلة الزهراء : ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ در ساعت ۱۵:۳۹
  مــــولاي غريبــــــم!

  اشتياقــــــي که به ديــــدار تـــو دارد دل مــــن

  دل مـــــن دانـــد

  و مـــــــن دانــــــم و

  تنــــها دل مــــــن ...


  شـــادی
  روح شـــهـــدا صـــلـــوات


 2. صلوات ها 35


 3. #2

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۸
  علاقه
  مطالعات علوم عقلی و نقلی
  نوشته
  4,409
  حضور
  14 روز 5 ساعت 52 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  25055  با سلام

  سرکار بزرکوار اگر فایل صوتی اش را دارید

  لطف کرده و ان را هم اپلود کنید 4. صلوات ها 23


 5. #3

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۸
  علاقه
  خدا و حضرت زهرا (س) و امام زمان(عج)
  نوشته
  6,246
  حضور
  60 روز 18 ساعت 40 دقیقه
  دریافت
  66
  آپلود
  42
  گالری
  3119
  صلوات
  55615  سلام

  نقل قول نوشته اصلی توسط punisher نمایش پست ها
  زحمت کشیدی شاعر؟
  زنده یاد ابوالفضل سپهر

  نقل قول نوشته اصلی توسط طاها نمایش پست ها
  اگر فایل صوتی اش را دارید لطف کرده و ان را هم اپلود کنید

  کیفیتش زیاد خوب نیست ولی قشنگه

  مــــولاي غريبــــــم!

  اشتياقــــــي که به ديــــدار تـــو دارد دل مــــن

  دل مـــــن دانـــد

  و مـــــــن دانــــــم و

  تنــــها دل مــــــن ...


  شـــادی
  روح شـــهـــدا صـــلـــوات


 6. صلوات ها 22


 7. #4

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۹
  علاقه
  کامپیوتر, کتاب, مستند
  نوشته
  1,137
  حضور
  115 روز 9 ساعت 57 دقیقه
  دریافت
  40
  آپلود
  0
  گالری
  120
  صلوات
  7875  با سلام و تشکر بابت این شعر خوب.

  آی قصه قصه قصه با صدای وحید جلیلوند هم هست, کیفیت هم بد نیست.

  منبع سایت آوینی

  تشکر.

 8. صلوات ها 20


 9. #5

  عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۸
  علاقه
  خدا و حضرت زهرا (س) و امام زمان(عج)
  نوشته
  6,246
  حضور
  60 روز 18 ساعت 40 دقیقه
  دریافت
  66
  آپلود
  42
  گالری
  3119
  صلوات
  55615  بسم الله الرحمن الرحیم  دانلود صوت  مــــولاي غريبــــــم!

  اشتياقــــــي که به ديــــدار تـــو دارد دل مــــن

  دل مـــــن دانـــد

  و مـــــــن دانــــــم و

  تنــــها دل مــــــن ...


  شـــادی
  روح شـــهـــدا صـــلـــوات


 10. صلوات ها 21


 11. #6

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۹۰
  نوشته
  4,511
  حضور
  81 روز 3 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  13
  آپلود
  1
  گالری
  2234
  صلوات
  26438  بسیار بسیار بسیار سپاسگزار از سرکار سلیلة الزهرای گرامی
  نمیدونم چطور بگم
  من هیچوقت نمیتونم در مقابل یک اثر یا حرف یا هرچیزی که از شهدا گفته میشه، بدون عکس العمل بنشینم
  بهترین دوستان من توی گلزار شهدای بهشت زهرا زندگی میکنند.
  باوفا ترین دوستان
  رفیق ترین دوستان
  مرد ترین دوستان
  مرد ترین دوستان
  مرد ترین دوستان


  ممنون به خاطر به روز کردن این پست در امشب
  من این فایل را قبلا با صدای خود شاعر شنیده بودم، اما امشب که گوش دادم یاد همون شهید گمنامی افتادم که به عنوان دوست آسمونی بهم معرفی کردند و رفتم دیدم سنگ مزارش شکسته، بد هم شکسته اییییییییییییینقدر دلم شکست که حد نداره.

  راستی
  حتما میدونستید که خود جناب ابوالفضل سپهر هم توی قطعه ی 44 بهشت زهرا (قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا) هستند. (که این هم ماجرایی دارد)

  باز هم بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از شما.

 12. صلوات ها 22


 13. #7

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۹۰
  علاقه
  معنویت
  نوشته
  186
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0
  صلوات
  1720  خیلی زیبا بود سرکار سلیله الزهرا گرامی

  بی نهایت تشکر و سباس

  بلند بخوان؛ درشت بنويس؛ آويزه ي گوشت کن که : «تقوا» آن نيست؛ که با يک «تق»، وا برود ...

 14. صلوات ها 17


 15. #8

  عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۹۰
  نوشته
  219
  حضور
  2 دقیقه
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  3
  صلوات
  2316  سلام

  خدمت اسک دینی های عزیز

  از ابوالفضل سپهر اشعار آسمانی زیاد به جا مانده

  این هم کوش کنید

  ما به تکلیف عمل می کنیم  چهره ها با اشک زیبا می شود
  عشق با تصویر معنا می شود


 16. صلوات ها 17


 17. #9

  عضویت
  جنسیت بهمن ۱۳۹۱
  علاقه
  بوکس.دویدن،کار،مطالعه،سیاست
  نوشته
  50
  حضور
  9 ساعت 29 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  23
  صلوات
  191  نقل قول نوشته اصلی توسط آدینه نمایش پست ها
  حتما میدونستید که خود جناب ابوالفضل سپهر هم توی قطعه ی 44 بهشت زهرا (قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا) هستند. (که این هم ماجرایی دارد)
  امکانش وجود داره براتون که ماجراشو تعریف کنین؟

  آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من
  آن منم گردر میان خاک وخون بینی سری

 18. صلوات ها 7


 19. #10

  عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۹۰
  نوشته
  4,511
  حضور
  81 روز 3 ساعت 36 دقیقه
  دریافت
  13
  آپلود
  1
  گالری
  2234
  صلوات
  26438  سلام
  نقل قول نوشته اصلی توسط امیر محمد نمایش پست ها
  امکانش وجود داره براتون که ماجراشو تعریف کنین؟

  خیلی وقته از شنیدنش میگذره جزئیاتشو فراموش کردم
  فقط یادم هست که در کل
  خود ایشون دوست داشتند که در این قطعه (شهدای گمنام) به خاک سپرده بشن، اما...
  اما مکان دیگه ای براشون در نظر گرفته میشه برای به خاک سپاری.
  این قسمتش خاطرم نیست که زمانی که میخوان ایشونو به خاک بسپارند چه مشکلی به وجود میاد که نمیتونند ایشونو آنجایی که در نظر گرفته بودند به خاک بسپارند و در اون لحظه تنها جایی که امکان به خاک سپاری وجود داشته، یک مزار در قطعه ی شهدای گمنام بوده.
  اینطوری میشه که خواسته ی قلبی ایشون عملی میشه.

  البته در آخر میگم که بنده به صحت این قضیه اطمینان ندارم. از شنیده هام هست.
  به طور مستقیم از کسانی که اون زمان حضور داشتند نشنیدم.

  التماس دعا

  گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی
  با قلـــم نقش حبـــابی بر لب دریا کشید

  گفتمش تصویری از لیلی و مجنون را بکش
  عکس حیـــدر در کنار حضرت زهـــرا کشید

  السَّلاَمُ عَلَيْکِ أَيَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَة

 20. صلوات ها 5


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تایید """""باطل""""" آری یا خیر ؟
  توسط حامد در انجمن مدیریت محتوا
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۰۹/۲۹, ۰۰:۰۶
 2. پاسخ: 126
  آخرين نوشته: ۱۳۹۱/۰۷/۲۲, ۱۰:۲۴
 3. یک بحث داغ: "اسلام" و "ملی گرایی"
  توسط حامد در انجمن ولایت فقیه و حکومت اسلامی
  پاسخ: 16
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۲/۱۸, ۱۱:۲۵
 4. "مورچه" داناتر از ""سلیمان"" ؟؟؟
  توسط حامد در انجمن نبّوت خاصه
  پاسخ: 10
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۱/۰۹, ۱۷:۳۹
 5. """""""+++راستی،مهدی کیست؟؟+++"""""""""""
  توسط ستاره زهراء در انجمن مهدویت و آخرالزمان
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶, ۱۷:۳۶

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود