فقه و احکام شرعی

بخشها

 1. 215 موضوع
  2,375 نوشته
 2. 62 موضوع
  648 نوشته
 3. 118 موضوع
  1,410 نوشته

  تبعیض در تقلید

  ۱۳۹۶/۰۳/۱۸, ۱۹:۳۳ توسط اسراء

 4. 782 موضوع
  6,327 نوشته

  خراش بدون خون

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۶, ۰۷:۳۹ توسط مدیر ارجاع سوالات

 5. 241 موضوع
  2,402 نوشته

  نجاست زیر ناخن

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۵:۱۸ توسط نور

 6. 46 موضوع
  346 نوشته

  کر بودن آب بعد از پمپ

  ۱۳۹۶/۰۴/۰۳, ۱۱:۵۰ توسط بپاخیزیم

 7. 72 موضوع
  396 نوشته

  حدث اصغر و غسل

  ۱۳۹۶/۰۵/۲۶, ۰۷:۱۳ توسط شفا

 8. 101 موضوع
  928 نوشته
 9. 145 موضوع
  1,351 نوشته

  چند سئوال درباره وضو

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۲۰:۰۰ توسط عبد شکور

 10. 18 موضوع
  82 نوشته

  نجاست اعضای تیمم

  ۱۳۹۶/۰۴/۲۳, ۰۴:۳۷ توسط شفا

 11. 36 موضوع
  193 نوشته

  مطلب انجام غسل با وجود زخم در بدن

  ۱۳۹۶/۰۳/۱۸, ۲۱:۵۵ توسط شفا

 12. 13 موضوع
  78 نوشته

  لمس میت فیکس شده برای تشریح

  ۱۳۹۵/۰۸/۲۲, ۱۷:۱۵ توسط نور

 13. 748 موضوع
  5,922 نوشته

  نشنیدن قرائت امام جماعت

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۶, ۰۷:۵۱ توسط ابراهیم ا

 14. 220 موضوع
  1,643 نوشته

  نشنیدن قرائت امام جماعت

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۶, ۰۷:۵۱ توسط ابراهیم ا

 15. 97 موضوع
  799 نوشته
 16. 34 موضوع
  351 نوشته

  شک در تعداد سجده

  ۱۳۹۶/۰۶/۰۱, ۱۳:۱۴ توسط نور

 17. 51 موضوع
  406 نوشته

  سوال در مورد نماز دانشجو در...

  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱, ۰۶:۲۶ توسط نور

 18. 55 موضوع
  430 نوشته

  قامت بستن و تکبیر گفتن

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۵:۲۶ توسط نور

 19. 18 موضوع
  139 نوشته

  آیا می توان نماز آیات را به...

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۰:۵۹ توسط نور

 20. 50 موضوع
  302 نوشته

  تعجب نحوه خواندن نماز قضا

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵, ۲۳:۱۶ توسط p9q

 21. 8 موضوع
  38 نوشته

  دو سوال مهم در مورد نماز نذری

  ۱۳۹۵/۰۸/۲۳, ۰۶:۴۹ توسط سجاد

 22. 61 موضوع
  468 نوشته

  آیا تفرق در خواندن قضای نماز...

  ۱۳۹۶/۰۶/۰۵, ۱۴:۵۸ توسط نور

 23. 391 موضوع
  2,472 نوشته

  منظور از علو و انتفاخ و تطوق...

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۵, ۲۱:۲۷ توسط شفا

 24. 14 موضوع
  74 نوشته

  قبولی روزه به شرط داشتن ورع

  ۱۳۹۶/۰۳/۲۷, ۲۳:۵۹ توسط اسراء

 25. 119 موضوع
  633 نوشته

  بوی غذا و روزه

  ۱۳۹۶/۰۶/۰۲, ۰۹:۱۹ توسط شفا

 26. 76 موضوع
  576 نوشته

  راهنما کفاره روزه قضا

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲, ۰۸:۵۲ توسط fateme 88

 27. 10 موضوع
  74 نوشته

  منظور از علو و انتفاخ و تطوق...

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۵, ۲۱:۲۷ توسط شفا

 28. 42 موضوع
  298 نوشته
 29. 84 موضوع
  496 نوشته

  وسواس در شستن صورت در حال روزه

  ۱۳۹۶/۰۳/۱۹, ۲۳:۲۸ توسط نور

 30. 98 موضوع
  908 نوشته

  استحاضه قلیله

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳, ۲۳:۲۹ توسط مدیر ارجاع سوالات

 31. 32 موضوع
  371 نوشته

  سوال شرعی در مورد حیض

  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱, ۰۶:۲۹ توسط نور

 32. 10 موضوع
  141 نوشته

  سوال شرعی در مورد استحاضه

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۰:۵۲ توسط نور

 33. 5 موضوع
  24 نوشته

  غسل بعداز سقط جنين

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲, ۱۲:۳۰ توسط نور

 34. 252 موضوع
  2,082 نوشته
 35. 97 موضوع
  934 نوشته
 36. 65 موضوع
  498 نوشته

  هدیه به همسر و فرار از خمس

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹, ۱۶:۵۹ توسط شفا

 37. 19 موضوع
  98 نوشته
 38. 1,504 موضوع
  16,169 نوشته
 39. 111 موضوع
  1,026 نوشته

  حق الناس بودن یا نبودن

  ۱۳۹۶/۰۸/۰۴, ۰۹:۱۲ توسط شفا

 40. 113 موضوع
  2,117 نوشته

  دعا برای ازدواج در ماه محرم

  ۱۳۹۶/۰۷/۲۵, ۰۹:۵۸ توسط fateme 88

 41. 88 موضوع
  1,079 نوشته

  سود سپرده کوتاه مدت در بانک...

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵, ۱۰:۵۹ توسط نور

 42. 59 موضوع
  612 نوشته

  مصداق مجسمه

  ۱۳۹۶/۰۸/۰۷, ۱۵:۳۱ توسط شفا

 43. 93 موضوع
  654 نوشته

  رشوه دادن و عذاب وجدان

  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰, ۱۷:۰۷ توسط نیکوکار

 44. 34 موضوع
  403 نوشته
 45. 182 موضوع
  2,159 نوشته

  نوشتن پروژه برای دیگران

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۵:۵۲ توسط نور

 46. 29 موضوع
  234 نوشته

  کسب درآمد از راه گرفتن زیر...

  ۱۳۹۶/۰۵/۰۷, ۰۶:۴۰ توسط شفا

 47. 44 موضوع
  743 نوشته

  حکم پیوند اعضای خوک به انسان

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۵:۳۷ توسط نور

 48. 617 موضوع
  6,028 نوشته
 49. 1,516 موضوع
  16,450 نوشته

  وظیفه کسی که شخص هتاک و مرتد...

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵, ۱۰:۳۳ توسط نور

 50. 35 موضوع
  130 نوشته

  احداث سرويس بهداشتی در زمین...

  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰, ۱۰:۵۶ توسط شفا

 51. 26 موضوع
  160 نوشته

  پرسش ارث پدر از پسر فوت شده

  ۱۳۹۶/۰۳/۲۹, ۱۱:۱۳ توسط Amir.Ali.molaei

 52. 81 موضوع
  542 نوشته

  تغییر موضوع قسم خوردن

  ۱۳۹۶/۰۸/۱۳, ۰۹:۴۲ توسط شفا

 53. مدیران انجمن:

  1. باغ بهشت,
  2. اللیل والنهار
  33 موضوع
  200 نوشته
 54. 21 موضوع
  99 نوشته

  وظیفه کسی که شخص هتاک و مرتد...

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۵, ۱۰:۳۳ توسط نور

 55. 130 موضوع
  807 نوشته

  درآمد از تبلیغاتی که از...

  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶, ۱۱:۴۲ توسط نور

 56. 127 موضوع
  3,105 نوشته

  حدود حجاب چهره

  ۱۳۹۶/۰۸/۰۷, ۱۴:۵۴ توسط مدیر ارجاع سوالات

 57. 68 موضوع
  493 نوشته

  خون بال کبابی

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۵:۱۳ توسط نور

 58. 318 موضوع
  4,478 نوشته

  ازدواج مجدد و محرم شدن...

  ۱۳۹۶/۰۸/۰۷, ۱۶:۱۶ توسط شفا

 59. 49 موضوع
  741 نوشته
 60. 22 موضوع
  230 نوشته

  سه طلاقه کردن در اوج ناراحتی

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۱, ۱۵:۰۹ توسط نور

 61. 17 موضوع
  100 نوشته

  قرض دادن پول و گرفتن سود

  ۱۳۹۶/۰۶/۲۰, ۱۷:۳۳ توسط نور

 62. 71 موضوع
  451 نوشته

  آیا این درآمد حرام است؟

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳, ۰۸:۱۴ توسط نور

 63. 390 موضوع
  3,578 نوشته

  چرا شنیدن غیبت گناه حساب میشه؟

  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴, ۱۵:۳۱ توسط guest

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
^

ورود

ورود