مشاهده RSS Feed

شعر

زیارت عاشورا یک منشور جاوید است .

به این مطلب امتیاز بدهید

نظر شما بعنوان یک مسلمان آزاده ، جدا از شیعه یا سنی بودن ، صرفاً بیطرفانه چیست ؟
(اینها که می نویسم برداشت خودم از این منشور زیبا است. اگر چیزی به ذهنتان می رسد اضاف بفرمائید .)
آیا اشکال دارد :
1-ستایش از کسی کردن که در راه خداوند و برای بپاداشتن معروف و زدودن منکر در جامعه ی اسلام قیام کرد ؟
2-اعلام پشتیبانی کردن از رفتار و حرکتی جسورانه و شهامت مندانه به قیمت ریختن خون خود و عزیزان خود و اسارت خانواده که منجر به جاری ساختن امر به معروف و از بین بردن منکر در جامعه شود ؟
3-اعلام نفرت کردن از رفتاری که جمیع اهل اسلام و حتی جمیع اهل سماوات را منقلب نمود و آن تظلّمی بود که به دست شقی ترین افراد اتفاق افتاد ؟
4-اعلام نفرت و برائت کردن از کسانی که حاکمان بر حق خداوند روی زمین را نفی کرده و حکومت اللهی آنان را غصب کردند ؟
5-اعلام نفرت و برائت کردن از مردمانی پوچ گرا که بدون اندیشه و تفکر عمل کردند و تابع زر و زور شدند و از امیران ظلم و جور برای قتال با کسانیکه از سوی خداوند مستوجب حکومت بر زمین بودند تمکین نمودند ؟
6-اعلام برائت کردن از پیروان و دوستان و همدستان آنان ؟
7-اعلام برائت نمودن از امیران و دست اندرکاران و مهره های اصلی و کلیدی غاصبان حکومت حقّه ی اللهی ؟
8-اعلام همبستگی کردن با شخصیتی که « وعده ی اللهی » است و قرار است خونخواه آن قیام باشد؟
9-تقرّب جستن به خداوند و پیامبر و اهل بیت مطهرش و در خواست قلبی جهت عاقبت بخیری در دنیا و آخرت به واسطه ی محبت و علاقمندی به بهترین شخصیت از این خاندان ؟
10-اعلام برائت و بیزاری جستن از کسانی که بنیان و پایه ی ظلم و بیداد را بر پیامبر و اهل بیت او بنا نهادند و نیز از پیروان و شیعیان آنها ؟
11-اعلام دوستی و مصالحه با دوستان آنها و نیز اعلام دشمنی و جنگ با هر کسی که با آنها در دشمنی و ستیزند ( به عنوان یک منشور جاویدان ) ؟
12-درخواست بهره مندی از فرهنگ و معرفت والای اهل بیت و دوستان و رهروان آنها ( همان فرهنگ امر بمعروف و نهی از منکر و فرهنگ جهاد و شهادت برای تحقق این آرمان مقدس ) ؟
13- درخواست همنشینی و مجالست در دنیا و آخرت با آرمان و فرهنگ اهل بیت ؟
14-اینکه اعلام آمادگی برای پیوستن به منجی عالم بشریت و در رکاب او بودن
15- اینکه غم و اندوه و حُزن به واسطه ی این مصیبت بزرگ را بزرگترین ثواب و منزلت بدانیم ؟
16-اینکه در مقام اهل بیت علیهم السلام بودن را بزرگترین افتخار و سعادت بدانیم ؟
17-اینکه زندگی طبق آئین محمد و آل محمد (ص) را بزرگترین منزلت بدانیم ؟
18-اینکه خاتمه ی زندگی را برابر آئین محمد و آل محمد(ص) آرزو کنیم ؟
19-و سر انجام اینکه شفاعت امام حسین (ع) در روزی که بر خداوند رحمن وارد می شوی را برترین افتخار بدانیم ؟
حقیقتاً بفرمائید کدامیک از این موارد فوق ، قبیح و زشت هستند و دارای اشکال می باشند ؟

آپدیت شده 1394/06/30 در 13:54 توسط مرید الحسین (ع)

برچسب ها: زیارت عاشورا ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود