مشاهده RSS Feed

ره روی فاطمه

همیشه...

به این مطلب امتیاز بدهید

همیشه یه ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود"هست....!

همیشه یکم کنجکاوی پشت"همینجوری پرسیدم"هست.....!

همیشه قدری احساسات پشت"به من چه اصلا"هست.....!

همیشه مقداری خردپشت"چه میدونم"هست......!

وهمیشه اندکی دردپشت"اشکالی نداره"هست.......!


امان از این ....

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود