مشاهده RSS Feed

ره روی فاطمه

عشق یعنی این

به این مطلب امتیاز بدهید

عشق یعنی...!!

عشق یعنی اشک توبه در قنوت ... خواندنش با نام غفار الذنوب

عشق یعنی چشمها هم در رکوع ... شرمگین از نام ستار العیوب

عشق یعنی سر سجود و دل سجود ... ذکر یارب یارب از عمق وجود

عشق یعنی شب نیایش با خدا ... تا طلوع صبح دلتنگی دعا

عشق یعنی آه دیگر پشت آه ... سوز دل را پر کشاندن تا به ماه

عشق یعنی گریه های بی صدا ... چشم خیس دختری دور از نگاه

عشق یعنی بهترین حس نیاز ... سوی تنها خالق هستی نماز

عشق یعنی ظاهر باطن نما ... باطنی آکنده از نور خدا

عشق یعنی انچنان در نیستی ... تا که معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی این منه دیوانه وار ... کرده ام خود را فدای عشق یار

عشق فقط خداست

تقدیم به عشقم خدا...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود