مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

داروی گناه از منظر امام علی

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.


از جای خود برخیز و به بوستان ایمان برووچون وارد شدی

مقداری ازریشه درخت نیت و دانه های پشیمانی و قدری از برگ
تدبیرو تخم ورع و میوه فهم و اندازه ای از شاخه های یقین
و مغز اخلاص و پوست اجتهاد و مقداری از ساقه های انابه و پادزهر

تواضع را گرفته ،
همه رابا حواس جمع با دلی متوجه وفهمی سرشاربا انگشتان تصدیق و

کف توفیق میان طشت تحقیق میریزی و بااشک چشمانت شستشو

میدهی وآنگاه آنهارامیان دیگ امید ریخته به آتش اشتیاق می جوشانی

آنقدر تا مواد زائد ورسوبش جدا شود تا عصاره وخامه حکمت
به دست بیاید سپس آنرا گرفته
در بشقاب تسلیم و رضا ریخته و باد نفخ ونسیم استغفار برآن می دمی

تا پیشتر از آنکه فاسد گردد خنک گردد و این شربت گوارا است .

آنگاه در جایی که آدمی نباشد و جز خدا کسی تو را نبیند می نوشی این

است دوای درد گناه که بزرگترین درد و بیماری انسانهای عالم است
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود