مشاهده RSS Feed

ره روی فاطمه

خدا را دوست بدارید...

به این مطلب امتیاز بدهید
اگر از خدا بپرسید کیستی؟ در جواب ؟ ما را معرفی خواهد کرد!

ما بهترین معرف خداییم،...
آیا اگر از ما بپرسند کیستی؟ خدا را معرفی خواهیم کرد؟

خدا را دوست بدارید... حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود