مشاهده RSS Feed

ره روی فاطمه

چگونگی نقطه گذاری...

به این مطلب امتیاز بدهید
مرد ثروتمندی بود که به پایان زندگی اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد:

تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران.

اما اجل به او فرصت نداد تا نوشته اش را نقطه گذاری کند. پس تکلیف آن همه ثروت چه میشد؟!

همه جمع شدند و هرکسی خواست آن را به شیوه ی خودش نقطه گذاری کند...


برادر زاده او تصمیم گرفت آن را اینگونه تغییر دهد:

تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه! برای برادر زاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران.

خواهر او که موافق نبود، آن را اینگونه نقطه گذاری کرد:

تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم. نه برای برادر زاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران.

خیاط هم یک کپی از وصیت نامه گرفت وآن را به روش خودش نقطه گذاری کرد:

تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادرزاده ام؟ هرگز. به خیاط. هیچ برای فقیران.

پس از شنیدن این ماجرا فقیران شهر جمع شدند تا نظر خود را اعلام کنند:

تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادر زاده ام؟ هرگز. به خیاط؟ هیچ. برای فقیران!


زندگی نیز این چنین است: او نسخه ای از هستی و زندگی به ما می دهد که در آن هیچ نقطه و ویرگولی نیست و ما باید به روش خودمان آن را نقطه گذاری کنیم!

بین علامت تعجب تولد تا علامت سوال مرگ ،
همه چیز بستگی به روش نقطه گذاری دارد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود