مشاهده RSS Feed

فریده بنده مخلص خدا

زیارت نامه

به این مطلب امتیاز بدهید
نمیدانم از کجا بگویم.از رفتنم به مشهد مقدس. ولحظات عرفانی حرم در حالی که روح مادرم را در نزدیک خودم احساس میکردم . ویاد سفری میافتادم.که با مادر مرحومم به مشهد رفته بودیم.ویا از زیارت حضرت معصومه علیهالسلام بگویم .مهمترین اتفاق این سفر این بود .که به ارزوی زیارت قبر حاج اقا بهجت نیز رسیدم.ان هم زمانی که ساعت زیارت خواهران نبود .چرا که مرقد ایشان در جایی بودهاست.که محل زیارت برادران بود .ومن باید تا ساعت ازاد شدن زیارت تحمل میکردم.اما نمیدانم که چگونه یکی از برادران مسئول انجا حرف مرا گوش کرد.که ما مسافریم وباید زود برگردیم .ایشان مهربانانه با جایی تماس گرفتند.و مرا بر سر مقبره حاج اقا بهجت بردند .واینکه چه حالی داشتم. وچه گفتم .نمیدانم فقط میدانم که حس قریبی داشتم.در اخر باید بگویم که تا خداوند برای کسی دعوت نامه نفرستد.هرگز موفق به هیچ زیارتی نخواهد شد. برای شادی روح حاج اقا بهجت صلوات.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود