مشاهده RSS Feed

بنده گناهکارخدا

کاش

به این مطلب امتیاز بدهید
کاش آمده بودی و زمین سرد نبود

کاش هیچ کس مدعی آنچه نمی کرد نبود


ندبه ها و فرج و العجل و عهد...چه سود؟

کاش این شهر پر از آدم بی درد نبود ...

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود