مشاهده RSS Feed

بنده گناهکارخدا

خـوش بحـال کودکان ِ غـزه

به این مطلب امتیاز بدهید
رسم اسـت بیاد قربانیـان یک دقیقـه سُکـوت کننـد !

پس خـوش بحـال کودکان ِ غـزه که سالهـاستسازمـان ملل"به حُرمتشـان سُکـوت می کنـد
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود