مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

حرف دل

به این مطلب امتیاز بدهید
سلام آقا
خوبی آقاجان؟سلامتی؟
میدونم که نیستی و مقصر ما هستیم،مايي كه هي مدام مي
گوييم خدا ظهورت را نزديك بگردان اما معشيت مان
به ربا آلوده است
....................................
مايي كه ميگوييم بيا دنيايي زيبا برايت اماده كرديم
اما در عمل دنيايي زيبا براي خود ساختيم كه
هركسي قدرتش بيشتر منافعش بيشتر
.....................................
ميبيني در آمريكا مردم سهم خود را ميخواهند در اروپا
صداي حق سر مي دهند.و سراي كشور
عربي صداي صاحب ميخواهند
..............................
ميبيني در حكومتي كه اسلامي است به بازيكن فوتبال
ميلياردها تومان پول مي دهند و به نشان شجاعت
مي دهند اما به پسرهايي كه هر روز از زليخاهاي زمان
خود فرار مي كند كسي نگاه هم نمي كند.يادم دارم جدت
علي ابن ابي طالب (ع)مي گفت:شجاع
ترين افراد كساني هستند كه بر نفس خويش غلبه كنند.
...............................
ميبيني درد بي كسي بر سرمان چطور فرياد مي كند و ما
مانديم بين اين همه كه راه كجاست؟
.................................
آقاجان خسته شدم،ياد دارم پسري مي گفت نذر كردم كه
شش ماه نماز شب بخوانم اما باز به گناه
افتادم از اين وضع جامعه ي كه هستم
.........................
گذشت ان زمان كه ميگفتند:بابا آب داد،الان ديگر بايد
گفت: بابا جان داد و مادر تن داد
.........................
بيا آقاجان خسته دلان زياد اند
بيا آقاجان بي منتان زياد اند
بيا آقاجان تشنه لبان زياد اند
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود