مشاهده RSS Feed

محی الدین

شاخه 7

به این مطلب امتیاز بدهید
مرگ را نابودی می پندارند و این پندار به چند معنا درست است : 1- نابودی وجود طبیعی مادی 2- نابودی مالکیت خیالی بر وجودی مستقل از عالم 3- نابودی وجود متکثر در واحد همچنانکه از اول بود
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود