مشاهده RSS Feed

virus3000

اعتماد به نفس چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
اعتماد به نفس چیست و چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟
افتخار و احساس خوب از خود یعنی اعتماد به نفس.اعتماد به نفس در حالت چهره، رفتار، صحبت و حرکت افراد مشخص می شود . ویژگیهای افراد دارای اعتماد به نفس : برخورد باز و گشوده،انتقاد پذیر بودن در پذیرش اشتباهات خود و باور به توانائیها و احساس ارزشمندی نسبت به خود و دیگران. اراده و پشتکار در اعتماد به نفس .
درشکل گیری اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:
۱) موانع بیرونی
۲) موانع درونی
ـ موانع بیرونی مثل : شرایط محیط خانواده، مدرسه و اجتماع که تغییر در آنها برای شخص آسان نیست .
ـ موانع درونی : موانعی هستند که در باورها و طرز فکر هر شخص وجود دارد و کاملا قابل تغییر به دست خود شخص هستند.اگر چنانچه دائما فردی خود خوری داشته باشد و احساسات خود را آرام و بدون ابهام ابراز نکند در واقع مانع درونی برای اعتماد به نفس خود ایجاد می کند . شش رکن مهم در اعتماد به نفس و در نتیجه احساس ارزشمندی عبارتند از :
ـ آگاهانه زندگی کردن
ـ خود پذیری
ـ مسئولیت پذیری
ـ قاطعیت داشتن با خود و دیگران و ابراز وجود
ـ با هدف و برنامه مشخص زندگی کردن
ـ یکپارچگی و هماهنگی در رفتار و عمل
▪ زندگی آگاهانه :
یعنی درک این نکته که هوش انسانها به یک انداره نیست و هر کدام از افراد هوش متفاوت از دیگری دارد اما اگر چنانچه توان و استعداد خود را در نظر گرفته و با توجه به آنچه می دانیم و می بینیم رفتار کنیم، زندگی آگاهانه را دنبال کرده ایم . یکی از غفلتها یا فرار از موقعیتهای زندگی آگاهانه طفره رفتن وفراراز واقعیتها است مثلا گفتن این جمللات به خود که :
« می دانم که همه تلاشم را نمی کنم ، اما ترجیح می دهم به آن فکر نکنم »
« می دانم که دارم اشتباه می کنم اما ...... »
« می دانم که دارم زیاده روی دراین کار می کنم اما ....... »
زندگی آگاهانه چیزی بیش از دیدن و دانستن است. یعنی هدف و ارزشهای خود را علاوه بر تعیین و مشخص کردن، دنبال کنیم و با یک برنامه تدریجی، مشخص و روزانه انتخابهای خود را به موفقیت نزدیک نمائیم.
▪ بخشیدن خود و خود پذیری :
دومین رکن ازاعتماد به نفس خودپذیری است یعنی جنسیت مان، اسم و شرایط زندگی خانوادگی خود را بپذیریم و خود را کمترازدیگران نبینیم .
▪ مسئولیت پذیری :
برای آن که احساس شایستگی در زندگی داشته باشید باید بتوانید بر زندگی خود مسلط باشید .قبول مسئولیت یعنی :
- مسئول برآوردن خواسته های خودتان هستید .
- مسئول انتخاب و اعمال خود هستید .
- مسئول روابط خود با دیگران هستید .
- مسئول کیفیت بخشیدن به زندگی خود و خوشبختی خود هستید .
- مشارکت دیگران کمک خوبی است ولی هیچکس برای دستیابی به خواسته هایتان به شما مدیون نیست .
- مسئول اولویت بندی زمان خودتان هستید .
▪ ابراز وجود و قاطعیت داشتن :
به معنای احترام به خودمان و دیگران در تمامی زمینه ها . کسانی که وابسته هراسناک هستند نمی توانند به بی برنامه گی ها , به فشارهای دیگران و نمونه هائی از این قبیل نه بگویند .
کسانی که مستقل و با اغتماد به نفس هستند به راحتی در مقابل تردیدها و فشارها نه می گویند و با قاطعیت و احترام به خود و دیگران این نه را تکرار می کنند .
▪ زندگی هدفمند و برنامه مشخص :
یعنی اگر می خواهی موفق شوی باید مصمم،هدفدارباشی و رفتاری قاطعانه داشته باشی . باید مصمم باشی . نظم و انضباط شخصی یعنی به خود فرصت استراحت دادن، تفریح کردن، شاد بودن اما در چهارچوب مشخص و متعادل .
▪ یکپارچگی و هماهنگی :
یعنی رفتارهای ما با هدفهایمان و آرزوهایمان با هم هماهنگ باشدودر تضاد نباشد چون تضاد در رفتاروهدفمان آبرویمان را پیش خودمان از بین می برد و کمتر به خودمان اعتماد می کنیم .بنابراین کلام و گفتارمان را با نیت و هدفهایمان همخوان نمائیم . از هیچ چیز هراس نداشته باشیم و به خداوند خالق مهربانمان توکل نموده و با برنامه و هدفمند، خودمان را باور کنیم و هر روز این نکته ها را در ذهنمان مرور کرده و با برنامه ریزی گامهای محکم و مصمم به سوی آینده روشن برداریم .
اعتماد به نفس خریدنی نیست از دیگران گرفتنی نیست بلکه هدیه ای است در وجودمان که خودمان با دستهای اندیشه مان این هدیه را می یابیم و آن را با برنامه و هدف واقع بینانه پرورش می دهیم
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود