مشاهده RSS Feed

virus3000

موفقیت یعنی...

به این مطلب امتیاز بدهید
نگرش، بیش از شایستگی
▪ شاد بودن، با کسی که با او هستی
▪ پروردن جسم، ذهن و روح
▪ کشف این که بهشت در درون ما است
▪ پذیرفتن ناشناخته‌ها با آغوش باز
▪ روبه‌رو شدن با ترس
▪ حال و این‌جا، در لحظه بودن
▪ در درون شما، نه در مردم، جاده‌ها یا چیزها
▪ سفر کردن از مغز به دل
▪ دانستن این که عقاید شما تجارتتان را می‌سازد
▪ ایجاد فرصت برای خانواده، دوستان و گذشت
▪ هرگز و به هیچ‌وجه از دست ندادن امیدها و آرزوها
▪ گشودن قلب‌تان به روی امکانات عالی
▪ ذوق و شوق، سرزندگی و آرامش ذهن
▪ زمان سکوت، کلیدی به زندگی الهام‌انگیز
▪ دریافت، بدون از یاد بردن
▪ جست‌وجوی پاسخ‌ها
▪ اعتماد کردن به زیبائی احساس‌ها و نیازهای‌تان
▪ درک این‌که آن‌چه بهتر از آن نمی‌توانید، همیشه کافی است
▪ همساز کردن حرکاتتان با سرنوشت
▪ میل به یاد کرفتن، از هر آن‌چه اتفاق می‌افتد
▪ ابراز خود، قهرمان داستان خود بودن
▪ زندگی با اشتیاق، عشق و خنده
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود