مشاهده RSS Feed

virus3000

خوب ببین

به این مطلب امتیاز بدهید
زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهینقشه را اوست که تعیین کرده تو در این بین فقط می بافینقشه را خوب ببین
نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرند!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود