مشاهده RSS Feed

حوا

فلسفه خلقت انسان

به این مطلب امتیاز بدهید

نظرات

  1. فریده بنده مخلص خدا آواتار ها
    امام صادق علیه السلام می فرمایند مواد اصلی جهان در یک لحظه بوجود امد. و مدت شش روز طو ل کشیدکه جهان تحول و تکامل پیدا کرد .تا به این شکل که ما امروز می بینیم در امد. تردید نیست که در اغاز افرینش جهان دارای این شکل نبوده و تحول در یک مدت طولانی سبب شده که جهان به این شکل در اید. ومدت شش روز که در کلام خداوند متعال امده برای این است که مردم عوام ان را بفهمند. وتو تصور مکن که شش روز خداوند همانند شش روز من و تو است. ولی مسلم است که شش دوران تحول وجود داشته.تا جهان به این شکل در امده است.
^

ورود

ورود