مشاهده RSS Feed

دخترک منتظر

مهمان حبیب خداست !!

به این مطلب امتیاز بدهیدمهمان حبیب خداست !!
شما بیا و قضیه خمپاره 60 داخل بازوی رزمنده دوران دفاع مقدس
را برای جوانان امروز توجیه کن .تا سند تصویری نشان ندهی
کسی قبول نمیکند تیری که با صدای سوتش همه سنگر میگیرند
صاف به درون بازوی رزمنده آذری زبان میرود و ایشان تنها لبخند میزند
و میگوید مهمان حبیب خداست حتی اگرخمپاره 60 باشد.

┘◄ تلنگر: در مقابل از خودگذشتگی شان چه کرده ایم؟!!

✔کاش شرمنده شان نباشیم


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود