مشاهده RSS Feed

حوا

مواظب باشید حیوان صفت نشوید !

به این مطلب امتیاز بدهید
برای فریب دادن ، عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر

مواظب باشید حیوان صفت نشوید.

بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده . . .
عمار عمویی

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
جملات ارزشمند

نظرات

^

ورود

ورود