مشاهده RSS Feed

دخترک منتظر

دیدى او مثل همه نیــست

به این مطلب امتیاز بدهید♦*♦*♦*♦ دیدى او مثل همه نیــست؟!!! ♦*♦*♦*♦

بس كن! از سر شب هرچه گفتى، هیچ نگفتم، منتظر شدم تا خسته شوى و زبان به دهان بگیرى .
زن، دستش را از زیر چانه اش برداشت. چگونه مى توانم حرفى را كه چیزى جز حقّ نیست، بر زبان نیاورم؟ !

مرد، دستهایش را زیر سرش قلاّب كرد و روى حصیر دراز كشید و پلكهایش را روى هم گذاشت... از زمانى كه از قصر متوكّل بیرون آمده، تمام وقتش را صرف باغ وحش كرده بود .دستوری تازه به "نحریر" رسیده بود؛ متوكّل یكى از افراد زندانى را كه با او دشمنى سرسختى داشت، به دست وى سپرده بود تا فردا او را میان حیوانات درّنده باغ وحش انداخته و براى همیشه خیال خلیفه عبّاسى را راحت كند. وجود این زندانى، آرامش روحى متوكّل را به كلّى گرفته بود....
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود