مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

حجاب

به این مطلب امتیاز بدهید
چــادرت را محکـم بگیـر،تاریـخ تکـرار می شـود.


شایـد بیایـد روزهایـی کـه بایـد از کوچـه هـای شـام بگـذری.

و فـرق تــو بـا آنهـا ایـن اسـت کـه تـو از پـای درس کربــلا آمـده ای.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود