مشاهده RSS Feed

بنده خدا...

آیت الکرسی

به این مطلب امتیاز بدهید


فواید آیه الکرسی:

1- خواندن هنگام خروج از منزل =» 70000 فرشته نگهبان شما می شوند.

2- خواندن هنگام ورود به منزل =» قحطی و فقر هرگز به منزلتان نمی آید.


3- خواندن بعد از وضو =» شخصیت شما را 70 درجه بالاتر می برد.

4- خواندن قبل از استراحت =» فرشتگان تمام شب را محافظتان خواهد بود.

5- خواندن بعد از نماز واجب =» فاصله شما تا بهشت فقط مرگ است.

پخش این پیام زیبا صدقه جاریه است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود