مشاهده RSS Feed

shirinbanoo

ز یار من خبر نشد!

به این مطلب امتیاز بدهیدز ِ جغد شب گرفته دل ، خدا چرا سحر نشد


نگاه من به در ولی ، ز ِ دلبرم خبر نشد
رسیده قاصدی از او ، که یارت آید از سفر


گذشته سال دیگری ، فراق من به سر نشد


رمق ندارد این دلم ، دگر به هجر روی اوبِدَر شود توان من ، که پای او به در نشدبه ماه و باد وکوه ها به شمس وهم ستاره هاسپرده ام پیام دل ، که چاره ای دگر نشدبه هرکجا که می روم نه یک نشان نه یک اثررسیده عمر من به سر ، زِ دلبرم اثر نشدبَرَم رسان نگار من ، به آخرین نفس خداکه می روم ازاین جهان، به وصل او ظفر نشددرانتظار دیدنش ، گذشته عمرِ بی ثمرسفید مو شدم ولی ، زِ صبر من ثمر نشدروح اله فردی شکراب – 5/2/92- گرمی
از وبلاگ غریبستان مغان^

ورود

ورود