مشاهده RSS Feed

ღ پریسا ღ

نمیفهمی!!!!!!!!

به این مطلب امتیاز بدهید
[SIZE=4][B][COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻧﺎﺯﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﻪ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﻧﻪ ﻣﺪﻟﻪ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﻧﻪ ﻣﺎﻧﮑﻨﻪ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﻧﻪ ﻓﺎحشه[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻪ , ﮔﺮﻣﺸﻪ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﺁقا ؟؟؟؟؟[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﮔﺮﻣﺸﻪ....
[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود