مشاهده RSS Feed

Rend

مساحت علم

به این مطلب امتیاز بدهید
«حکماء» گویند: مساحت علم سه وجب است:
هرگاه وارد وجب اول شود تکبر کند،
هرگاه که به وجب دوم رسد فروتن شود
وآنگاه که به آخرین مرحله رسد، بداند که هیچ نداند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود